HP LaserJet 3050 All in One Printer - Documenten verkleinen/vergroten

background image

Documenten verkleinen/vergroten

Met de opties voor het wijzigen van het documentformaat kunt u de schaal van een document
aanpassen op basis van een percentage van de normale grootte. U kunt een document ook afdrukken
op een ander papierformaat, met of zonder vergroten/verkleinen.

Een document vergroten of verkleinen

1.

Open de printerdriver (zie

Toegang verkrijgen tot de printerstuurprogramma's

).

2.

Typ op het tabblad Effecten naast % van normaal formaat het percentage waarmee u het
document wilt verkleinen of vergroten.

U kunt ook de schuifbalk gebruiken om het vergrotings-/verkleiningspercentage aan te passen.

3.

Klik op OK. Het apparaat is nu ingesteld om het document te vergroten of te verkleinen met het
percentage dat u hebt geselecteerd.

Een document afdrukken op een ander papierformaat

1.

Open de printerdriver (zie

Toegang verkrijgen tot de printerstuurprogramma's

).

2.

Klik op het tabblad Effecten op Document afdrukken op.

NLWW

Functies van het Windows-printerstuurprogramma gebruiken

49

background image

3.

Selecteer het doelformaat waarop u wilt afdrukken.

4.

Als u het document op een doelpagina wilt afdrukken zonder het passend te maken op de pagina,
controleert u of de optie Passend maken niet is ingeschakeld.

5.

Klik op OK. Het apparaat is nu ingesteld om het document af te drukken zoals u hebt aangegeven.