HP LaserJet 3050 All in One Printer - Een lege eerste of laatste pagina afdrukken

background image

Een lege eerste of laatste pagina afdrukken

Een lege eerste of laatste pagina afdrukken

1.

Open de printerdriver (zie

Toegang verkrijgen tot de printerstuurprogramma's

).

2.

Klik op het tabblad Papier of Papier/Kwaliteit op Gebruik ander papier/omslagbladen.

3.

Klik in de keuzelijst op Voorblad of Achterblad.

4.

Klik op Leeg/voorbedr. omslagblad toevoegen.