HP LaserJet 3050 All in One Printer - Tabblad Status

background image

Tabblad Status

Het tabblad Status van HP ToolboxFX bevat koppelingen naar de volgende hoofdpagina's:

Apparaatstatus. Hier kunt u de statusgegevens van de all-in-one bekijken. Op deze pagina wordt
de status van de all-in-one weergegeven, zoals een papierstoring of een lege lade. Nadat u een
probleem met de all-in-one hebt verholpen, klikt u op Status vernieuwen om de status bij te
werken.

Voorraadstatus (HP LaserJet 3390/3392 all-in-one). Op deze pagina worden uitgebreide
gegevens over de benodigdheden weergegeven, zoals het geschatte percentage resterende toner
in de printcartridge en het aantal pagina's dat is afgedrukt met de huidige printcartridge. De pagina
bevat ook koppelingen voor het bestellen van benodigdheden en informatie over het recyclen van
afval.

Apparaatconfiguratie. Hier vindt u een uitgebreide beschrijving van de huidige configuratie van
de all-in-one, waaronder de geïnstalleerde hoeveelheid geheugen en informatie over optionele
laden.

Netwerkconfiguratie. Hier vindt u een uitgebreide beschrijving van de huidige
netwerkconfiguratie, waaronder het IP-adres en de netwerkstatus.

Infopagina's afdrukken. Hier kunt u de configuratiepagina en diverse andere informatiepagina's
afdrukken die beschikbaar zijn op het apparaat, zoals de pagina Status benodigdheden en de
demopagina.

Opmerking

Met HP ToolboxFX voor de HP LaserJet 3050/3052/3055 all-in-one wordt

geen pagina Status benodigdheden afgedrukt.

Logbestand. Hier vindt u een overzicht van de fouten die zijn opgetreden in de all-in-one. De meest
recente fout staat boven aan de lijst.