HP LaserJet 3050 All in One Printer - Gebruikspagina

background image

Gebruikspagina

Op de gebruikspagina worden statistieken weergegeven, zoals het aantal kopieën dat vanaf de
flatbedscanner of de automatische documentinvoer is gemaakt, het aantal verzonden of ontvangen
faxen, het aantal afgedrukte pagina's en het aantal pagina's dat is vastgelopen in de automatische
documentinvoer.

U kunt een gebruikspagina afdrukken via de all-in-one of HP ToolboxFX. Voer de volgende stappen uit
om een gebruikspagina af te drukken vanaf de all-in-one:

1.

Druk op

Menu

op het bedieningspaneel van de all-in-one.

2.

Gebruik de knop

<

of

>

om Rapporten te selecteren en druk vervolgens op .

3.

Gebruik de knop

<

of

>

om Gebruikspagina te selecteren en druk vervolgens op .