HP LaserJet 3050 All in One Printer - Invoerlade voor 250 vel (lade 1)

background image

Invoerlade voor 250 vel (lade 1)

De invoerlade kan maximaal 250 pagina's met papier van 80 g/m

2

bevatten, of enige pagina's minder

van zwaarder afdrukmateriaal (een stapelhoogte van 25 mm of minder). Voer het afdrukmateriaal in
met de bovenrand naar voren en de afdrukzijde omlaag. Stel de papiergeleiders aan de zijkant en
achterkant altijd in voordat u afdrukmateriaal plaatst, om te voorkomen dat het afdrukmateriaal vastloopt
of scheeftrekt.

Opmerking

Wanneer u nieuw afdrukmateriaal toevoegt, verwijdert u al het afdrukmateriaal uit

de invoerlade en legt u de stapel met nieuw afdrukmateriaal recht. Hiermee voorkomt u dat
meerdere vellen afdrukmateriaal worden geladen in de all-in-one, waardoor papierstoringen
kunnen optreden.

38

Hoofdstuk 4 De all-in-one gebruiken

NLWW