HP LaserJet 3050 All in One Printer - De taal van het bedieningspaneel van de all-in-one wijzigen

background image

De taal van het bedieningspaneel van de all-in-one wijzigen

Als u de taal van het bedieningspaneel wijzigt, kunnen rapporten worden afgedrukt en berichten op het
bedieningspaneel van de all-in-one worden weergegeven in een andere taal dan de standaardtaal voor
uw land/regio.

De taal van het bedieningspaneel van de all-in-one wijzigen

1.

Druk op

Menu

.

2.

Gebruik de knop

<

of

>

om Systeeminstellingen te selecteren en druk vervolgens op .

3.

Gebruik de knop

<

of

>

om Taal te selecteren en druk vervolgens op .

4.

Gebruik de knop

<

of

>

om de gewenste taal te selecteren.

5.

Druk op om uw selectie op te slaan.

De all-in-one wordt automatisch opnieuw gestart.