HP LaserJet 3050 All in One Printer - Het volume van de toetsen op het bedieningspaneel van de all-in-one wijzigen

background image

Het volume van de toetsen op het bedieningspaneel van de all-in-one wijzigen

Met deze volumeregeling kunt u het geluid regelen dat te horen is wanneer u op de toetsen van het
bedieningspaneel drukt.

Het volume van de toetsen op het bedieningspaneel wijzigen

1.

Druk op

Menu

.

2.

Gebruik de knop

<

of

>

om Systeeminstellingen te selecteren en druk vervolgens op .

3.

Gebruik de knop

<

of

>

om Vol-instellingen te selecteren en druk vervolgens op .

4.

Gebruik de knop

<

of

>

om Toetsvolume te selecteren en druk vervolgens op .

5.

Gebruik de knop

<

of

>

om Uit, Laag, Gemiddeld of Hoog te selecteren.

6.

Druk op om uw selectie op te slaan.

Opmerking

De standaardinstelling van het volume van de toetsen op het

bedieningspaneel is Laag.

NLWW

Het bedieningspaneel van de all-in-one gebruiken

45

background image

46

Hoofdstuk 4 De all-in-one gebruiken

NLWW

background image

5