HP LaserJet 3050 All in One Printer - Het volume voor de fax wijzigen

background image

Het volume voor de fax wijzigen

Met deze instelling kunt u het volume regelen van de verschillende faxgeluiden die te horen zijn tijdens
het verzenden of ontvangen van een fax.

Het volume van faxgeluiden wijzigen

1.

Druk op

Volume

.

2.

Gebruik de knop

<

of

>

om Uit, Laag, Gemiddeld of Hoog te selecteren.

3.

Druk op om uw selectie op te slaan.

Opmerking

De fabrieksinstelling is Laag.

44

Hoofdstuk 4 De all-in-one gebruiken

NLWW