HP LaserJet 3050 All in One Printer - De instelling detecteren kiestoon wijzigen

background image

De instelling detecteren kiestoon wijzigen

Doorgaans wordt direct begonnen met het kiezen van een faxnummer. Wanneer u de all-in-one op
dezelfde lijn als uw telefoon gebruikt, schakelt u de optie voor detectie van de kiestoon in. Zo voorkomt
u dat een fax wordt verzonden door de all-in-one wanneer er iemand aan de telefoon is.

De standaardinstelling voor het detecteren van een kiestoon is Aan voor Frankrijk en Hongarije en
Uit voor alle overige landen/regio's.

De optie Kiestoon detecteren wijzigen

1.

Druk op

Menu

op het bedieningspaneel van de all-in-one.

2.

Gebruik de knop

<

of

>

om Faxinstellingen te selecteren en druk vervolgens op .

3.

Druk op

>

om Verzendinstell. te selecteren en druk vervolgens op .

4.

Gebruik de knop

<

of

>

om Kiestoon zoeken te selecteren en druk vervolgens op .

5.

Gebruik de knop

<

of

>

om Aan of Uit te selecteren en druk vervolgens op .

NLWW

Andere manieren om de fax in te stellen.

105