HP LaserJet 3050 All in One Printer - De datum en tijd instellen

background image

De datum en tijd instellen

Datum en tijd instellen

Voer de volgende procedure uit om de tijd en datum in te stellen of te wijzigen. Zie

Tekst invoeren vanaf

het bedieningspaneel

voor informatie over het invoeren van gegevens.

1.

Druk op

Menu

op het bedieningspaneel.

2.

Gebruik de knop

<

of

>

om Systeeminstellingen te selecteren en druk vervolgens op .

3.

Druk op

Menu

om Tijd/datum te selecteren.

4.

Gebruik de knop

<

of de knop

>

om de 12-uurs of de 24-uurs klok te selecteren en druk vervolgens

op de knop .

5.

Voer met de alfanumerieke knoppen de huidige tijd in.

6.

Als u de 12-uurs klok gebruikt, kunt u met de knop

<

of de knop

>

de cursor voorbij het vierde teken

plaatsen. Selecteer 1 voor de voormiddag of 2 voor de namiddag en druk vervolgens op de
knop .

of

Als u de 24-uurs klok hebt opgegeven, drukt u op de knop .

7.

Opmerking

Geef de maand en dag op met twee cijfers, bijvoorbeeld "05" voor mei en "01"

voor de eerste dag van de maand.

8.

Druk op

Menu

.