HP LaserJet 3050 All in One Printer - De modus toonkiezen of pulskiezen selecteren

background image

De modus toonkiezen of pulskiezen selecteren

Gebruik deze procedure om de all-in-one in te stellen op toonkiezen of pulskiezen. De fabrieksinstelling
is Toon. Wijzig deze instelling niet, tenzij u weet dat uw telefoonlijn niet gebruikmaakt van toonkiezen.

Toonkiezen of pulskiezen selecteren

1.

Druk op

Menu

op het bedieningspaneel van de all-in-one.

2.

Gebruik de knop

<

of

>

om Faxinstellingen te selecteren en druk vervolgens op .

3.

Gebruik de knop

<

of

>

om Verzendinstell. te selecteren en druk vervolgens op .

4.

Gebruik de knop

<

of

>

om Kiesmodus te selecteren en druk vervolgens op .

5.

Gebruik de knop

<

of

>

om Toon of Puls te selecteren en druk op om uw keuze op te slaan.

Opmerking

De optie pulskiezen is niet in alle regio’s/landen beschikbaar.

NLWW

Basisfaxfuncties en taken

77