HP LaserJet 3050 All in One Printer - Faxnummers blokkeren of deblokkeren

background image

Faxnummers blokkeren of deblokkeren

Als u van bepaalde personen of bedrijven geen faxen wilt ontvangen, kunt u maximaal 30 faxnummers
blokkeren met behulp van het bedieningspaneel. Wanneer u een faxnummer blokkeert en een fax naar
u wordt verstuurd vanaf een geblokkeerd nummer, wordt op het bedieningspaneel aangegeven dat het
nummer is geblokkeerd. De fax wordt niet afgedrukt en niet in het geheugen opgeslagen. Faxen van
geblokkeerde faxnummers verschijnen in het faxactiviteitenlogboek met de aanduiding 'verwijderd'. U
kunt geblokkeerde faxnummers afzonderlijk of allemaal tegelijk deblokkeren.

Opmerking

De afzender van een geblokkeerde fax ontvangt geen melding van een mislukte

fax.

Voor het afdrukken van een lijst van geblokkeerde nummers ziet u

De lijst met geblokkeerde faxen

afdrukken

. Zie

Het faxactiviteitenlogboek afdrukken

om een activiteitenlogboek af te drukken.

Faxnummers blokkeren en deblokkeren

Ga als volgt te werk om faxnummers te blokkeren of te deblokkeren met het bedieningspaneel:

1.

Druk op

Menu

op het bedieningspaneel van de all-in-one.

2.

Gebruik de knop

<

of

>

om Faxinstellingen te selecteren en druk vervolgens op .

3.

Gebruik de knop

<

of

>

om Ontv. instell. te selecteren en druk vervolgens op .

4.

Gebruik de knop

<

of

>

om Faxen blokkeren te selecteren en druk vervolgens op .

5.

Gebruik de knoppen

<

en

>

om Item toevoegen te selecteren en druk vervolgens op . Voer het

faxnummer in zoals het wordt aangegeven in de kopregel (inclusief spaties) en druk vervolgens
op . Voer een naam in voor het geblokkeerde nummer en druk op .

Gebruik de knop

<

of

>

om Item verwijderen te selecteren en druk vervolgens op . Gebruik de

knop

<

of

>

om het faxnummer te selecteren dat u wilt verwijderen en druk vervolgens op om

dit te bevestigen.

-of-

Als u alle geblokkeerde faxnummers wilt deblokkeren, gebruikt u de knop

<

of

>

om Alles

wissen te selecteren en drukt u vervolgens op . Druk nogmaals op de knop om de verwijdering
te bevestigen.

80

Hoofdstuk 6 Faxen

NLWW