HP LaserJet 3050 All in One Printer - Alle faxrapporten afdrukken

background image

Alle faxrapporten afdrukken

Gebruik deze procedure om alle volgende rapporten ineens af te drukken:

Faxactiviteitenlog

Een rapport met sneltoetsen, snelkiescodes en groepkiescodes

Configuratierapport

Lijst met geblokkeerde faxen

Factuuroverzicht (mits de optie is ingeschakeld)

Alle faxrapporten afdrukken

U kunt als volgt alle faxrapporten afdrukken.

1.

Druk op

Menu

op het bedieningspaneel van de all-in-one.

2.

Gebruik de knop

<

of

>

om Rapporten te selecteren en druk vervolgens op .

3.

Gebruik de knop

<

of

>

om Alle faxrapporten te selecteren en druk vervolgens op . De menu-

instellingen van de all-in-one worden afgesloten en de rapporten worden afgedrukt.

98

Hoofdstuk 6 Faxen

NLWW

background image

Faxen verzenden en ontvangen met behulp van een

computer

Dit gedeelte bevat algemene instructies voor het verzenden van faxen met behulp van de software die
bij de all-in-one wordt meegeleverd. Alle andere onderwerpen die van toepassing zijn op de software,
worden beschreven in de Help bij het programma. Deze kunt u openen via het menu Help in het
programma.

Opmerking

De HP-faxsoftware en HP ToolboxFX worden niet ondersteund in Windows 98 of

Windows ME. De HP ToolboxFX-software wordt niet ondersteund in Macintosh.

Opmerking

Het ontvangen van faxen met een computer wordt niet ondersteund voor

Macintosh.

U kunt elektronische documenten vanaf uw computer faxen als u aan de volgende vereisten voldoet:

De all-in-one is rechtstreeks aangesloten op de computer, of via een TCP/IP-netwerk.

De software voor de all-in-one is geïnstalleerd op de computer.

U gebruikt Microsoft Windows 2000 of XP of Mac OS X versie 10.3 of Mac OS X versie 10.4.

Een fax verzenden via de software (Windows 2000 of XP)

De procedure om een fax te verzenden, is afhankelijk van uw specificaties. Hieronder volgen de meest
voorkomende stappen.

1.

Klik op Start, klik op Programma's (of Alle programma's in Windows XP) en klik vervolgens
op Hewlett-Packard.

2.

Klik op HP LaserJet all-in-one en klik vervolgens op Fax verzenden. De faxsoftware verschijnt
nu.

3.

Voer het faxnummer in van één of meer ontvangers.

4.

Laad het document in de automatische documentinvoer.

5.

Voeg een voorblad toe. (Dit is optioneel.)

6.

Klik op Nu verzenden.

Opmerking

U kunt ook een fax verzenden vanuit de HP ToolboxFX door naar het gedeelte

Faxtaken te bladeren en te klikken op de knop Fax verzenden.

Een fax verzenden via de software (Mac OS versie 10.3)

1.

Plaats het document in de invoerlade van de automatische documentinvoer (ADI) of op de
flatbedscanner.

2.

Open HP Director en klik op Fax. De faxsoftware verschijnt nu.

3.

Selecteer Fax in het dialoogvenster Afdrukken.

4.

Voer het faxnummer in van één of meer ontvangers.

NLWW