HP LaserJet 3050 All in One Printer - Een faxbelrapport afdrukken

background image

Een faxbelrapport afdrukken

Een faxbelrapport is een beknopt bevestigingsrapport met de status van de laatst verzonden of
ontvangen fax.

Een faxbelrapport afdrukken

1.

Druk op

Menu

op het bedieningspaneel van de all-in-one.

2.

Gebruik de knop

<

of

>

om Rapporten te selecteren en druk vervolgens op .

3.

Gebruik de knop

<

of

>

om Gespreksrapport te selecteren en druk vervolgens op .

4.

Druk op om Rapport nu afdr. te selecteren. De menu-instellingen van de all-in-one worden
afgesloten en het rapport wordt afgedrukt.

Opmerking

Zie

Afdruktijden instellen voor het faxbelrapport

als u het faxbelrapport

automatisch wilt afdrukken.