HP LaserJet 3050 All in One Printer - Een kiesvoorvoegsel invoeren

background image

Een kiesvoorvoegsel invoeren

Een kiesvoorvoegsel bestaat uit een of meer cijfers die automatisch worden gekozen vóór elk
faxnummer dat u kiest via het bedieningspaneel of de software. Het maximum aantal tekens voor een
kiesvoorvoegsel is 50.

De standaardinstelling is Uit. U kunt deze functie bijvoorbeeld inschakelen als u een nummer,
bijvoorbeeld 9, moet kiezen om toegang te krijgen tot een externe telefoonlijn. Wanneer deze instelling
is ingeschakeld, kunt u nog steeds faxnummers kiezen zonder voorvoegsel als u het nummer handmatig
kiest. Zie

Handmatig kiezen gebruiken

voor instructies.

Het kiesvoorvoegsel instellen

1.

Druk op

Menu

op het bedieningspaneel van de all-in-one.

2.

Gebruik de knop

<

of

>

om Faxinstellingen te selecteren en druk vervolgens op .

3.

Druk op de knop

>

om Verzendinstell. te selecteren en druk vervolgens op .

4.

Gebruik de knop

<

of

>

om Prefix te selecteren en druk vervolgens op .

5.

Gebruik de knop

<

of

>

om Aan of Uit te selecteren en druk vervolgens op .

6.

Als u Aan hebt geselecteerd, voert u het voorvoegsel in met de alfanumerieke knoppen en drukt
u vervolgens op . U kunt cijfers, pauzes en kiessymbolen invoeren.

86

Hoofdstuk 6 Faxen

NLWW