HP LaserJet 3050 All in One Printer - Merken van ontvangen faxen

background image

Merken van ontvangen faxen

De informatie over de verzender wordt afgedrukt boven aan elke ontvangen fax. U kunt er ook voor
kiezen om de faxkopregel toe te voegen om de datum en het tijdstip van ontvangst van de fax te
bevestigen. De fabrieksinstelling is Uit.

Opmerking

Deze optie is alleen van toepassing op ontvangen faxen die worden afgedrukt door

de all-in-one.

Merken van ontvangen faxen beschikbaar maken

1.

Druk op

Menu

op het bedieningspaneel van de all-in-one.

2.

Gebruik de knop

<

of

>

om Faxinstellingen te selecteren en druk vervolgens op .

3.

Gebruik de knop

<

of

>

om Ontv. instell. te selecteren en druk vervolgens op .

4.

Gebruik de knop

<

of

>

om Faxen stempelen te selecteren en druk vervolgens op .

5.

Gebruik de knop

<

of

>

om Aan of Uit te selecteren en druk op om uw keuze op te slaan.

92

Hoofdstuk 6 Faxen

NLWW