HP LaserJet 3050 All in One Printer - Groepkiescodes verwijderen

background image

Groepkiescodes verwijderen

1.

Druk op

Menu

op het bedieningspaneel van de all-in-one.

2.

Gebruik de knop

<

of

>

om Faxinstellingen te selecteren en druk vervolgens op .

3.

Druk op om Adresboek te selecteren.

84

Hoofdstuk 6 Faxen

NLWW

background image

4.

Gebruik de knop

<

of

>

om Gr instellingen te selecteren en druk vervolgens op .

5.

Gebruik de knop

<

of

>

om Groep verwijderen te selecteren en druk vervolgens op .

6.

Gebruik de alfanumerieke knoppen om het nummer van de groepkiescode in te voeren dat u wilt
verwijderen en druk vervolgens op .

7.

Druk op om de verwijdering te bevestigen.