HP LaserJet 3050 All in One Printer - De kopieerkwaliteit aanpassen

background image

De kopieerkwaliteit aanpassen

Er zijn vijf instellingen beschikbaar voor de kopieerkwaliteit: Concept,Tekst, Gemengd, Filmfoto en
Afbeelding.

De fabrieksinstelling voor de kopieerkwaliteit is Tekst. Deze instelling is het meest geschikt voor
documenten die voornamelijk tekst bevatten.

Wanneer u een foto of afbeelding kopieert, kunt u de instelling Filmfoto selecteren voor foto's of de
instelling Afbeelding voor andere afbeeldingen om de kwaliteit van de kopie te verbeteren. Selecteer
de instelling Gemengd voor documenten die tekst en afbeeldingen bevatten.

Wanneer u toner wilt besparen en de kopieerkwaliteit niet zo belangrijk is, kunt u de optie Concept
selecteren.

Kopieerkwaliteit voor de huidige taak aanpassen

1.

Druk op de knop

Kwaliteit

op het bedieningspaneel van de all-in-one om de huidige

kwaliteitsinstellingen van de kopie weer te geven.

2.

Gebruik de knoppen

<

of

>

om de opties voor kwaliteitsinstellingen te weer te geven.

3.

Selecteer een instelling en druk op

Kopiëren starten

om de selectie op te slaan en de kopieertaak

te starten of druk op om de selectie op te slaan zonder de kopieertaak te starten.

Opmerking

De gewijzigde instelling blijft tot ongeveer twee minuten na het voltooien van

de kopieertaak actief. Gedurende deze periode wordt Instell.=Aangep. weergegeven op
het display van het bedieningspaneel.

De standaardkopieerkwaliteit aanpassen

1.

Druk op

Menu

op het bedieningspaneel van de all-in-one.

2.

Gebruik de knop

<

of

>

om Kopieerinst. te selecteren en druk vervolgens op .

3.

Druk op om Stand. kwaliteit te selecteren.

4.

Gebruik de knop

<

of

>

om de opties weer te geven.

5.

Druk op om de selectie op te slaan.

NLWW

Kopiëren: Hoe kan ik?

231