HP LaserJet 3050 All in One Printer - Mijn netwerkwachtwoord instellen

background image

Mijn netwerkwachtwoord instellen

Gebruik de HP ToolboxFX om een netwerkwachtwoord in te stellen.

1.

Open de HP ToolboxFX en klik op Apparaatinstellingen.

2.

Klik op het tabblad Netwerkinstellingen.

Opmerking

Als er al een wachtwoord voor de all-in-one is ingesteld, wordt u gevraagd

het wachtwoord te typen. Typ het wachtwoord en klik op Toepassen.

3.

Klik op Wachtwoord.

4.

In het vak Wachtwoord typt u het wachtwoord dat u wilt instellen. Vervolgens typt u hetzelfde
wachtwoord in het vak Wachtwoord bevestigen om de instelling te bevestigen.

5.

Klik op Toepassen om het wachtwoord op te slaan.

240

Hoofdstuk 11 Hoe kan ik?

NLWW