HP LaserJet 3050 All in One Printer - Storingen in de nieteenheid verhelpen

background image

Storingen in de nieteenheid verhelpen

Als u wilt voorkomen dat er storingen optreden in de nieteenheid, moet u maximaal 20 pagina's
afdrukmateriaal van (80 g/m

2

) tegelijk in de nieteenheid plaatsen.

Een storing in de nieteenheid verhelpen

1.

Schakel de HP LaserJet 3392 all-in-one uit en open de klep van de nieteenheid.

Opmerking

Als u de klep van de nieteenheid opent, wordt het apparaat uitgeschakeld.

2.

Verwijder de nietcassette uit de all-in-one.

3.

Verwijder losse nietjes uit de nieteenheid en de nietcassette.

250

Hoofdstuk 11 Hoe kan ik?

NLWW

background image

4.

Plaats de nietcassette terug.

5.

Sluit de klep van de nieteenheid en zet de HP LaserJet 3390/3392 all-in-one weer aan.

6.

Plaats afdrukmateriaal in de nieteenheid om deze te testen. Herhaal zo nodig stap 1 tot en met 6.

NLWW

Overige: Hoe kan ik?

251