HP LaserJet 3050 All in One Printer - Scannen naar een map

background image

Scannen naar een map

Gebruik de volgende instructies voor het scannen naar een map met behulp van de knop

Scannen

naar

op het bedieningspaneel van de all-in-one.

Opmerking

Voordat u deze functie onder Windows kunt gebruiken, moet u een map opgeven

in het tabblad Scannen naar. Zie

De knop Scannen naar van de all-in-one programmeren

voor

meer informatie.

1.

Plaats de originelen die u wilt scannen met de bedrukte zijde naar boven en met de bovenrand
van het document naar voren in de automatische documentinvoer en schuif de papiergeleiders
tegen de originelen.

of

Til de klep van de flatbedscanner omhoog en plaats het origineel dat u wilt scannen met de bedrukte
zijde naar beneden en met de linkerbovenhoek van het document in de rechterbenedenhoek van
de glasplaat. Sluit de klep voorzichtig.

2.

Druk op

Scannen naar

op het bedieningspaneel van de all-in-one.

3.

Gebruik de knop

<

of

>

om een map te selecteren.

4.

Druk op

Scan starten

of . Het gescande document wordt opgeslagen in de map die u hebt

geselecteerd bij stap 3.

NLWW

Scannen: Hoe kan ik?

237