HP LaserJet 3050 All in One Printer - EU-verklaring voor telecomapparatuur

background image

EU-verklaring voor telecomapparatuur

Dit product moet worden aangesloten op de analoge Public Switched Telecommunication Networks
(PSTN) van EEG-landen/-regio's. Het voldoet aan de vereisten van EU R&TTE Directive 1999/5/EC
(Annex II) en is voorzien van het bijbehorende CE-keurmerk. Raadpleeg voor meer informatie de
Conformiteitsverklaring die door de fabrikant in een ander gedeelte van deze handleiding is opgenomen.
Door verschillen tussen PSTN's in de verschillende landen/regio's is het echter niet mogelijk
onvoorwaardelijk te garanderen dat het product op elk PSTN-aansluitpunt naar behoren functioneert.
Netwerkcompatibiliteit hangt af van de selectie van de juiste instelling door de gebruiker voorafgaand
aan de aansluiting op de PSTN. Volg de instructies in de gebruikershandleiding. Neem voor vragen over
netwerkcompatibiliteit contact op met de leverancier van uw apparaat of de helpdesk van HP in uw land/
regio. Uw lokale PSTN-beheerder kan extra eisen stellen voor aansluiting op een PSTN-aansluitpunt.