HP LaserJet 3050 All in One Printer - Voor meer informatie

background image

Voor meer informatie

Ga naar

www.hp.com/go/environment

of

www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/

safety

voor meer informatie over de volgende onderwerpen over milieubeheer.

Milieuprofiel voor dit product en een groot aantal gerelateerde HP-producten

De betrokkenheid van Hewlett Packard bij het milieu

Het milieubeheersysteem van Hewlett Packard

Het inzamel- en recyclingprogramma van Hewlett Packard voor producten

MSDS

392

Bijlage D Informatie over wettelijke voorschriften

NLWW