HP LaserJet 3050 All in One Printer - Voorschriften voor het afdanken van apparaten voor privé-huishoudens in de Europese Unie

background image

Voorschriften voor het afdanken van apparaten voor privé-

huishoudens in de Europese Unie

Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat het product niet met uw andere huishoudelijke
afval mag worden weggegooid. In plaats daarvan moet u deze apparaten inleveren bij een officieel
afvalpunt waar elektrische en elektronische apparaten worden ingezameld voor recycling. Door
apparaten in te zamelen en te recyclen wanneer u deze afdankt, worden natuurlijke bronnen gespaard
en wordt gezorgd dat de apparaten worden gerecycled op een verantwoorde wijze voor mens en milieu.
Neem contact op met de gemeentelijke afdeling, de afvaldienst of de winkel waar u het product hebt
gekocht voor meer informatie over de plaatsen waar apparaten worden ingezameld voor recycling.