HP LaserJet 3050 All in One Printer - Kopiëren op afdrukmateriaal van verschillende soorten en materialen

background image

Kopiëren op afdrukmateriaal van verschillende soorten en

materialen

De all-in-one is ingesteld op het kopiëren op papier van Letter- of A4-formaat, afhankelijk van het land/
de regio waarin de all-in-one is aangeschaft. U kunt het formaat en het soort afdrukmateriaal waarop u
kopieert, wijzigen voor de huidige taak of voor alle kopieertaken.

Instellingen voor papierformaat

Letter

Legal

A4

Instellingen voor het type afdrukmateriaal

Gewoon

Voorbedrukt

Briefhoofd

Transparanten

Geperforeerd

Etiketten

Bankpost

Kringloop

Kleur

Licht

Zwaar

Kaarten

Envelop

Velijn

Ruw papier

Het formaat en het type afdrukmateriaal voor de huidige taak wijzigen (HP LaserJet

3052/3055/3390/3392 all-in-one)

Opmerking

Wijzig voor de HP LaserJet 3050 all-in-one de standaardinstelling voor het formaat

en type afdrukmateriaal om het formaat en type afdrukmateriaal te wijzigen.

1.

Druk op

Papier

op het bedieningspaneel van de all-in-one.

2.

Gebruik de knop

<

of

>

om een papierformaat te selecteren en druk vervolgens op .

126

Hoofdstuk 7 Kopiëren

NLWW

background image

3.

Gebruik de knop

<

of

>

om een type afdrukmateriaal te selecteren en druk vervolgens op .

4.

Druk op

Kopiëren starten

.

De standaardinstelling voor het papierformaat wijzigen

1.

Druk op

Menu

op het bedieningspaneel van de all-in-one.

2.

Gebruik de knop

<

of

>

om Systeeminstellingen te selecteren en druk vervolgens op .

3.

Gebruik de knop

<

of

>

om Papierinstellingen te selecteren en druk vervolgens op .

4.

Gebruik de knop

<

of

>

om St.papierformaat te selecteren en druk vervolgens op .

5.

Gebruik de knop

<

of

>

om een papierformaat te selecteren en druk vervolgens op .

6.

Druk op om de selectie op te slaan.

De standaardinstelling voor het type afdrukmateriaal wijzigen

1.

Druk op

Menu

op het bedieningspaneel van de all-in-one.

2.

Gebruik de knop

<

of

>

om Systeeminstellingen te selecteren en druk vervolgens op .

3.

Gebruik de knop

<

of

>

om Papierinstellingen te selecteren en druk vervolgens op .

4.

Gebruik de knop

<

of

>

om Stand. papiersoort te selecteren en druk vervolgens op .

5.

Gebruik de knop

<

of

>

om een type afdrukmateriaal te selecteren en druk vervolgens op .

6.

Druk op om de selectie op te slaan.

NLWW

Kopiëren op afdrukmateriaal van verschillende soorten en materialen

127