HP LaserJet 3050 All in One Printer - Bootptab-bestandsvermeldingen

background image

Bootptab-bestandsvermeldingen

Verderop vindt u een voorbeeld van een /etc/bootptab-bestandsvermelding voor een all-in-one in een
netwerk. Houd er rekening mee dat de configuratiegegevens codes bevatten om de verschillende
parameters van de all-in-one en de bijbehorende instellingen aan te geven.

Ondersteunde vermeldingen en codes vindt u in de tabel

Tabel 9-5 Codes die worden ondersteund in

een BOOTP/DHCP-opstartbestand

.

picasso:\

:ht=ether:\

:vm=rfc1048:\

:ha=0001E6123456:\

:ip=192.168.40.39:\

:sm=255.255.255.0:\

:gw=192.168.40.1:\

:lg=192.168.40.3:\

:T144=“hpnp/picasso.cfg”:

NLWW

BOOTP gebruiken

167

background image

Tabel 9-5

Codes die worden ondersteund in een BOOTP/DHCP-opstartbestand

Optie

Beschrijving

Knooppuntnaam

De naam van het randapparaat. Deze naam fungeert als
toegangspunt tot een lijst met parameters voor een specifiek
randapparaat. Nodename moet het eerste veld in een
vermelding zijn. (In het voorgaande voorbeeld is nodename
bijvoorbeeld 'picasso'.)

ht

De code voor het hardwaretype. Voor de all-in-one stelt u deze
in op ether voor Ethernet. Deze code moet voor de code ha
staan.

vm

De code voor de BOOTP-rapportage-indeling (vereist). Stel
deze parameter in op rfc1048.

ha

De code voor het hardwareadres. Het hardwareadres (MAC-
adres) is het koppelingsniveau of het stationsadres van de all-
in-one. U kunt dit adres vinden op de
netwerkconfiguratiepagina van de all-in-one bij HARDWARE
ADDRESS
.

ip

De code voor het IP-adres (vereist). Dit adres wordt gebruikt
als het IP-adres van de all-in-one.

sm

De code voor het subnetmasker. Met het subnetmasker wordt
voor de all-in-one aangegeven welke gedeelten van een IP-
adres verwijzen naar het nummer van het netwerk/subnetwerk
en naar het hostadres.

gw

De code voor het IP-adres van de gateway. Dit adres geeft het
IP-adres van de standaardgateway (router) aan dat wordt
gebruikt voor de communicatie tussen de all-in-one en de
andere subnetten.

ds

De code voor het IP-adres van de DNS-server (Domain Name
System). Er kan slechts één naamserver worden opgegeven.

lg

De code voor het IP-adres van de syslog-server. Deze code
geeft aan naar welke server syslog-berichten worden
verzonden door de all-in-one.

dn

Code voor domeinnaam. Hiermee wordt de domeinnaam voor
de all-in-one aangegeven (bijvoorbeeld 'support.hp.com'). Als
de domeinnaam geen hostnaam bevat, is het geen FDQN-
naam (Fully Qualified Domain Name, zoals
'printer1.support.hp.com').

tr

DHCP T1-time-out: de tijd voor het vernieuwen van de DHCP-
lease (in seconden).

tv

DHCP T1-time-out: de rebindtijd voor de DHCP-lease (in
seconden).

Opmerking

Een dubbele punt (:) geeft het einde van een veld aan en een backslash (\) geeft

aan dat de vermelding doorgaat op de volgende regel. Tussen de tekens in een regel mogen
zich geen spaties bevinden. Namen, zoals hostnamen, moeten beginnen met een letter en
mogen alleen letters, cijfers, punten (alleen bij domeinnamen) of streepjes bevatten. Het
onderstreepteken (_) mag niet worden gebruikt. Raadpleeg de systeemdocumentatie of Help
voor meer informatie.

168

Hoofdstuk 9 Netwerkgebruik

NLWW