HP LaserJet 3050 All in One Printer - De BOOTP-server configureren

background image

De BOOTP-server configureren

De all-in-one kan de configuratiegegevens alleen via het netwerk ophalen als de BOOTP-server is
ingesteld met de juiste configuratiebestanden. Met BOOTP worden configuratiegegevens opgehaald
die zich bevinden in het bestand /etc/bootptab op een BOOTP-server. Wanneer de all-in-one wordt
ingeschakeld, wordt een BOOTP-verzoek uitgezonden dat het MAC-adres (hardwareadres) bevat. Een
BOOTP-serverdaemon zoekt in het bestand /etc/bootptab een overeenkomstig MAC-adres en verzendt
vervolgens de bijbehorende configuratiegegevens naar de all-in-one in de vorm van een BOOTP-
antwoord. De configuratiegegevens in het bestand /etc/bootptab moeten op de juiste wijze worden
ingevoerd. Het BOOTP-antwoord kan de naam van een configuratiebestand en eventueel uitgebreide
configuratieparameters bevatten. Dit bestand wordt opnieuw genegeerd door de all-in-one.

Opmerking

Het wordt aanbevolen dat de BOOTP-server zich in hetzelfde subnet bevindt als

de all-in-one waarvoor deze wordt gebruikt.

Opmerking

BOOTP-verzendpakketten worden niet door routers doorgezonden wanneer de

routers niet juist zijn geconfigureerd.