HP LaserJet 3050 All in One Printer - Een all-in-one op het netwerk configureren voor Windows 2000-systemen

background image

Een all-in-one op het netwerk configureren voor Windows 2000-systemen

Een all-in-one op het netwerk configureren voor Windows 2000-systemen

Stel de all-in-one in als de standaardprinter door de volgende stappen uit te voeren.

1.

Controleer of Afdrukservices voor Unix is geïnstalleerd (vereist voor de beschikbaarheid van de
LPR-poort):

a.

Klik op Start, Instellingen en Configuratiescherm. Dubbelklik op de map Netwerk- en
inbelverbindingen
.

b.

Klik in het menu Geavanceerd op Optionele netwerkonderdelen.

c.

Selecteer Andere bestands- en afdrukservices en schakel deze optie in.

d.

Klik op Details en controleer of Afdrukservices voor Unix is ingeschakeld. Schakel deze
optie zonodig alsnog in.

e.

Klik op OK en op Volgende.

2.

Open de map Printers (klik vanaf het bureaublad op Start, Instellingen en Printers).

3.

Dubbelklik op Printer toevoegen. Klik op Volgende in het welkomstscherm van de wizard Printer
toevoegen.

4.

Klik op Lokale printer en schakel automatische detectie voor de Plug en Play-printerinstallatie uit.
Klik op Volgende.

5.

Kies Een nieuwe poort maken en selecteer LPR-poort. Klik op Volgende.

6.

Ga als volgt te werk in het venster LPR-compatibele printer toevoegen:

a.

Voer de DNS-naam of het IP-adres van de all-in-one in.

b.

Geef voor de naam van de all-in-one of de afdrukwachtrij van de all-in-one de gewenste naam
op (in kleine letters). (Wachtrijnamen hebben geen gevolgen voor de uitvoer.)

c.

Klik vervolgens op OK.

7.

Selecteer de fabrikant en het model van de all-in-one. (Klik indien nodig op Diskette en volg de
aanwijzingen om het printerstuurprogramma te installeren.) Klik op Volgende.

8.

Geef wanneer u hierom wordt gevraagd aan dat u het bestaande stuurprogramma wilt behouden.
Klik op Volgende.

9.

Voer de naam van de all-in-one in en geef aan of u deze all-in-one wilt instellen als standaardprinter.
Klik op Volgende.

10.

Geef aan of u deze all-in-one beschikbaar wilt maken voor andere computers. Als u deze all-in-
one wilt delen, moet u een sharenaam opgeven waaraan andere gebruikers deze all-in-one kunnen
herkennen. Klik op Volgende.

11.

Geef zo nodig een locatie en andere informatie op voor deze all-in-one. Klik op Volgende.

12.

Geef op of u een testpagina wilt afdrukken en klik op Volgende.

13.

Klik op Voltooien om de wizard te sluiten.

NLWW

Configuratie voor afdrukken via LPD

177