HP LaserJet 3050 All in One Printer - Een all-in-one op het netwerk configureren voor Windows 4.0-systemen

background image

Een all-in-one op het netwerk configureren voor Windows 4.0-systemen

Een all-in-one op het netwerk configureren voor Windows 4.0-systemen

Installeer de all-in-one als standaardprinter op het Windows NT 4.0-systeem door de volgende stappen
uit te voeren.

1.

Klik op Start, Instellingen en Printers. Het dialoogvenster Printers wordt geopend.

2.

Dubbelklik op Printer toevoegen.

3.

Selecteer Deze computer en klik op Volgende.

4.

Klik op Poort toevoegen.

5.

Selecteer LPR-poort en klik op Nieuwe poort.

6.

Typ het IP-adres of de naam van de all-in-one in het vak Naam of adres van server die lpd levert.

Opmerking

NT-clients kunnen het IP-adres of de naam opgeven van de NT-server die

voor afdrukken via LPD is geconfigureerd.

7.

Typ in het vak Naam van printer of afdrukwachtrij op die computer de naam van de gewenste
afdrukwachtrij (in kleine letters). Klik vervolgens op OK.

8.

Controleer of de printer is geselecteerd onder Printer toevoegen in de lijst met beschikbare
poorten. Klik vervolgens op Volgende.

9.

Volg de resterende aanwijzingen op het scherm op om de configuratie te voltooien.