HP LaserJet 3050 All in One Printer - Configuratiepagina

background image

Configuratiepagina

Op de configuratiepagina worden de huidige instellingen en eigenschappen van de all-in-one
weergegeven. U kunt een configuratiepagina afdrukken via de all-in-one of HP ToolboxFX. Voer de
volgende stappen uit om de configuratiepagina af te drukken vanaf de all-in-one.

1.

Druk op het bedieningspaneel op

Menu

.

2.

Gebruik de knop

<

of

>

om Rapporten te selecteren en druk vervolgens op .

3.

Gebruik de knop

<

of

>

om Config-rapport te selecteren en druk vervolgens op .

Er wordt nog een pagina afgedrukt. Op deze pagina vindt u in de gedeelten Faxinstellingen en
Afbeeldingsinstellingen details over de faxinstellingen van de all-in-one.