HP LaserJet 3050 All in One Printer - Structuur en klasse van IP-adressen

background image

Structuur en klasse van IP-adressen

Een IP-adres bestaat uit 32-bits met gegevens en is onderverdeeld in 4 gedeelten die elk 1 byte of in
totaal 4 bytes bevatten.

xxx.xxx.xxx.xxx

Voor efficiënte routing werden netwerken onderverdeeld in drie klassen, zodat de routing eenvoudig
kan beginnen met het identificeren van de eerste byte met informatie in het IP-adres. De drie IP-
adressen die door InterNIC worden toegewezen, behoren tot klasse A, B en C. De netwerkklasse
bepaalt welke informatie elk van de vier gedeelten van het IP-adres biedt, zoals hier wordt weergegeven:

Tabel 9-7

Klasse-indeling van IP-adressen

Klasse

Eerste byte van adres
xxx

Tweede byte van
adres xxx

Derde byte van adres
xxx

Vierde byte van adres
xxx

A

Netwerk

Host

Host

Host

B

Netwerk

Netwerk

Host

Host

C

Netwerk

Netwerk

Netwerk

Host

Zoals weergegeven in

Tabel 9-8 Kenmerken van netwerkklassen

, verschillen de netwerkklassen van

elkaar door de ID van de eerste bit, het adresbereik, het beschikbare aantal van elk type en het
maximumaantal hosts dat in elke klasse is toegestaan.

182

Hoofdstuk 9 Netwerkgebruik

NLWW

background image

Tabel 9-8

Kenmerken van netwerkklassen

Klasse

Kenmerken van
netwerkklassen

Adresbereik

Maximum aantal
netwerken in de
klasse

Maximum aantal
hosts in het netwerk

A

0

0.0.0.0 tot en met
127.255.255.255

126

Meer dan 16 miljoen

B

10

128.0.0.0 tot en met
191.255.255.255

16,382

65,534

C

110

192.0.0.0 tot en met
223.255.255.255

Meer dan 2 miljoen

254