HP LaserJet 3050 All in One Printer - IP-parameters configureren

background image

IP-parameters configureren

Op de all-in-one kunt u op verschillende manieren TCP/IP-configuratieparameters (zoals IP-adres,
subnetmasker en standaardgateway) configureren. De waarden kunnen handmatig worden
geconfigureerd (bijvoorbeeld via Telnet, de geïntegreerde webserver, de opdrachten 'arp' en 'ping' en
beheersoftware van HP) of ze kunnen steeds automatisch worden gedownload met DHCP of BOOTP
wanneer de all-in-one wordt ingeschakeld.

Wanneer een nieuwe all-in-one na het inschakelen geen geldig IP-adres bij het netwerk kan verkrijgen,
wordt automatisch een standaard-IP-adres toegewezen. Het standaard-IP-adres is afhankelijk van het
type netwerk waarop de all-in-one is aangesloten. Op een klein particulier netwerk wordt de
zogenoemde link-local-adresseringstechniek gebruikt om een uniek IP-adres toe te wijzen. Dit adres
ligt in het bereik van 169.254.1.0 tot 169.254.254.255 en zou geldig moeten zijn. Op een omvangrijk
netwerk of een bedrijfsnetwerk wordt het tijdelijke adres 192.0.0.192 toegewezen totdat een specifiek
adres voor het netwerk is geconfigureerd. Het IP-adres dat op de all-in-one is geconfigureerd, is te
vinden op de configuratiepagina van de all-in-one.