HP LaserJet 3050 All in One Printer - Prestatieproblemen

background image

Prestatieproblemen

Probeer de tips in dit gedeelte om te voorkomen dat er blanco pagina's worden uitgevoerd of dat er
helemaal geen pagina's worden afgedrukt.

Probleem

Oorzaak

Oplossing

De afgedrukte pagina's zijn blanco.

Mogelijk bevindt de afsluitingsstrook zich
nog op de printcartridge.

Controleer of de afsluitingsstrook
volledig van de printcartridge is
verwijderd.

Mogelijk bevat het document lege
pagina's.

Controleer of alle pagina's van het
document dat u afdrukt informatie
bevatten.

Mogelijk is de all-in-one defect.

Druk een configuratiepagina af om de all-
in-one te controleren. Zie

Configuratiepagina

.

Bepaalde papiertypen kunnen het
afdrukken vertragen.

Druk af op een ander type
afdrukmateriaal.

Pagina's zijn niet afgedrukt.

Mogelijk wordt het afdrukmateriaal niet
op de juiste wijze ingevoerd.

Zie

Problemen met de verwerking van

afdrukmateriaal

voor meer informatie.

Het afdrukmateriaal is vastgelopen in de
all-in-one.

Verwijder het vastgelopen papier. Zie

Storingen verhelpen

voor meer

informatie.

Mogelijk is de USB-kabel defect of niet
goed aangesloten.

Maak beide uiteinden van de USB-
kabel los en sluit deze opnieuw aan.

Probeer een document af te
drukken dat u al eerder hebt
afgedrukt.

Probeer een andere USB-kabel.

Er zijn andere apparaten aangesloten op
de computer.

Mogelijk kan de all-in-one geen USB-
poort delen met andere apparaten. Als u
een externe vaste schijf of netwerkswitch
hebt aangesloten op dezelfde poort als
de all-in-one, kunnen er conflicten met
het andere apparaat optreden. Als u de
all-in-one wilt aansluiten en gebruiken,
moet u het andere apparaat loskoppelen
of moet u twee USB-poorten gebruiken
op de computer.

342

Hoofdstuk 13 Problemen oplossen

NLWW