HP LaserJet 3050 All in One Printer - Problemen bij het verzenden van faxen

background image

Problemen bij het verzenden van faxen

Probleem

Oorzaak

Oplossing

Het document wordt niet ingevoerd
tijdens het faxen.

De maximumlengte van een pagina die
u kunt laden, is 381 mm. Bij het faxen van
een langere pagina wordt gestopt bij 381
mm.

Druk het document op korter papier af.

Als er geen storing is opgetreden en er
minder dan één minuut is verstreken,
moet u even wachten voordat u op

Annuleren

drukt. Als er een storing is

opgetreden, gaat u naar

Storingen

verhelpen

. Vervolgens verzendt u de

opdracht opnieuw.

Als het materiaal te klein is, kan het
gemakkelijk vastlopen in de
automatische documentinvoer (ADI).

Gebruik de flatbedscanner. Het
minimumformaat voor afdrukmateriaal in
de ADI is 127 x 127 mm.

Als er een storing is opgetreden, gaat u
naar

Storingen verhelpen

. Vervolgens

verzendt u de opdracht opnieuw.

De verzending van faxen stopt
halverwege.

Het ontvangende faxapparaat
functioneert wellicht niet goed.

Probeer de fax te verzenden naar een
ander faxapparaat.

NLWW

Faxproblemen

345

background image

Probleem

Oorzaak

Oplossing

De telefoonlijn werkt mogelijk niet.

Voer een van de volgende handelingen
uit:

Verhoog het volume op de all-in-
one en druk op

Fax starten

op het

bedieningspaneel. Wanneer u de
kiestoon hoort, werkt de
telefoonlijn.

Haal het telefoonsnoer van de all-
in-one uit de wandcontactdoos en
sluit vervolgens een telefoontoestel
aan op de wandcontactdoos.
Probeer iemand te bellen om te
controleren of de telefoonlijn goed
werkt.

De faxtaak wordt wellicht onderbroken
door een communicatiefout.

Wijzig de instelling voor opnieuw kiezen
bij communicatiefouten in Aan. (Zie de
informatie voor het wijzigen van deze
instelling onder

De instellingen opnieuw

kiezen wijzigen

).

De all-in-one kan wel faxen ontvangen
maar niet verzenden.

Als de all-in-one is geïnstalleerd op een
PBX-systeem, wordt mogelijk een
kiestoon gegenereerd door het PBX-
systeem die niet wordt herkend door de
all-in-one.

Schakel de optie Kiestoon detecteren uit.
Zie

De instelling detecteren kiestoon

wijzigen

.

Er is wellicht een slechte
telefoonverbinding.

Probeer het later opnieuw.

Het ontvangende faxapparaat
functioneert wellicht niet goed.

Probeer de fax te verzenden naar een
ander faxapparaat.

De telefoonlijn werkt mogelijk niet.

Voer een van de volgende handelingen
uit:

Verhoog het volume op de all-in-
one en druk op

Fax starten

op het

bedieningspaneel. Wanneer u de
kiestoon hoort, werkt de
telefoonlijn.

Haal het telefoonsnoer van de all-
in-one uit de wandcontactdoos en
sluit er een telefoontoestel op aan.
Probeer iemand te bellen om te
controleren of de telefoonlijn goed
werkt.

Uitgaande faxoproepen gaan door met
kiezen.

Faxnummers worden automatisch
opnieuw gekozen als de opties voor
opnieuw kiezen zijn ingesteld op Aan.

Als u opnieuw kiezen wilt uitschakelen
wanneer er nummers worden gekozen,
drukt u op

Annuleren

. Zie

De

standaardcontrastinstelling (licht/
donker) wijzigen

om een faxtaak in de

wachtrij te annuleren. Zie

De instellingen

opnieuw kiezen wijzigen

om de instelling

voor opnieuw kiezen te wijzigen.

Faxen die u verzendt, komen niet aan bij
het ontvangende faxapparaat.

Het ontvangende faxapparaat is wellicht
uitgeschakeld of bevat een fout,
bijvoorbeeld omdat het papier op is.

Bel de ontvanger en controleer of zijn of
haar faxapparaat aan staat en gereed is
om faxen te ontvangen.

346

Hoofdstuk 13 Problemen oplossen

NLWW

background image

Probleem

Oorzaak

Oplossing

De originelen zijn wellicht niet juist
geladen.

Controleer of de originele documenten
op de juiste wijze in de ADI-invoerlade of
de flatbedscanner zijn geplaatst. Zie

Afdrukmateriaal laden in de invoerladen

Er bevindt zich mogelijk een faxbericht in
het geheugen omdat een nummer in
gesprek is en opnieuw moet worden
gekozen. Mogelijk zijn er ook andere
taken die moeten worden verzonden of
is de fax ingesteld om later te worden
verzonden.

Als er om een van de genoemde redenen
een faxtaak in het geheugen is
opgeslagen, wordt een vermelding van
die taak vastgelegd in het logboek voor
faxactiviteiten. Druk het
faxactiviteitenlog af (zie

Het

faxactiviteitenlogboek afdrukken

) en

controleer de kolom Status op taken die
nog de markering In de wachtrij
hebben.

De verzonden faxen bevatten een grijs
blok aan het einde van elke pagina.

Mogelijk verzendt u een fax vanaf de
flatbedscanner waarbij het faxformaat op
de glasplaat onjuist is ingesteld.

Controleer of de instelling juist is. Zie

De

standaardinstelling van het glasformaat
wijzigen

.

Op het einde van elke pagina ontbreken
gegevens op de faxen die u hebt
verzonden.

Mogelijk verzendt u een fax vanaf de
flatbedscanner waarbij het faxformaat op
de glasplaat onjuist is ingesteld.

Controleer of de instelling juist is. Zie

De

standaardinstelling van het glasformaat
wijzigen

.

De fout Onvoldoende geheugen treedt
op.

Mogelijk verzendt u een fax die te groot
is of een te hoge resolutie heeft.

Probeer een van de volgende
oplossingen:

Splits een fax op in kleinere
gedeelten en fax deze afzonderlijk.

Verwijder opgeslagen faxen om
meer geheugen vrij te maken voor
uitgaande faxen.

Configureer de uitgaande fax als
een vertraagde fax en controleer
vervolgens of deze volledig wordt
verzonden.

Controleer of u de laagste resolutie-
instelling gebruikt (Standaard).