HP LaserJet 3050 All in One Printer - Factuurcoderapport

background image

Factuurcoderapport

Het factuurcoderapport is een afgedrukte lijst met alle faxfactuurcodes en het totale aantal faxen dat op
elke code is gecrediteerd.

NLWW

Hulpprogramma's voor het oplossen van problemen

365

background image

Opmerking

Als dit rapport is afgedrukt, worden alle factuurgegevens ingesteld op nul.

Een factuurcoderapport afdrukken

1.

Druk op

Menu

op het bedieningspaneel van de all-in-one.

2.

Gebruik de knop

<

of

>

om Rapporten te selecteren en druk vervolgens op .

3.

Gebruik de knop

<

of

>

om Factuuroverzicht te selecteren en druk vervolgens op . De menu-

instellingen van de all-in-one worden afgesloten en het rapport wordt afgedrukt.