HP LaserJet 3050 All in One Printer - Prestatieproblemen

background image

Prestatieproblemen

Probleem

Oorzaak

Oplossing

Er is geen kopie gemaakt.

Mogelijk is de invoerlade leeg.

Plaats afdrukmateriaal in de all-in-one.
Zie

Afdrukmateriaal laden in de

invoerladen

voor meer informatie.

Mogelijk is het origineel niet goed
geplaatst.

Plaats het origineel met de korte zijde
naar voren en de te scannen zijde naar
boven in de automatische
documentinvoer.

Plaats het origineel met de afdrukzijde
omlaag en met de linkerbovenhoek van
het document in de rechteronderhoek
van de glasplaat van de flatbedscanner.

Kopieën zijn leeg.

Mogelijk is de afsluitingsstrook niet van
de printcartridge verwijderd.

Haal de printcartridge uit de all-in-one,
trek de afsluitingsstrook van de
printcartridge en plaats de printcartridge
terug.

Mogelijk is het origineel niet goed
geplaatst.

Plaats het origineel met de korte zijde
naar voren en de te scannen zijde naar
boven in de ADI.

Zorg dat het origineel met de afdrukzijde
omlaag en met de linkerbovenhoek van
het document in de rechteronderhoek
van de glasplaat van de flatbedscanner
is geplaatst.

Mogelijk voldoet het afdrukmateriaal niet
aan de specificaties van HP.

Gebruik afdrukmateriaal dat voldoet aan
de specificaties van HP. Zie

Specificaties

afdrukmateriaal

.

De printcartridge is mogelijk bijna leeg.

Vervang de printcartridge. Zie

De

printcartridge vervangen

.

Het verkeerde origineel is gekopieerd.

Mogelijk bevat de ADI een document.

Controleer of de ADI leeg is.

De kopieën worden verkleind.

Mogelijk is de software van de all-in-one
zodanig ingesteld dat de gescande
afbeelding wordt verkleind.

Raadpleeg de Help van de
HP ToolboxFX voor meer informatie
over het wijzigen van de instellingen.

NLWW

Kopieerproblemen

353