HP LaserJet 3050 All in One Printer - Problemen oplossen, controlelijst

background image

Problemen oplossen, controlelijst

Voer de volgende stappen uit wanneer u een probleem met de all-in-one probeert op te lossen.

Stap-
nummer

Controlestap

Mogelijke problemen

Oplossingen

1

Is de aan/uit-schakelaar
ingeschakeld?

Wanneer de all-in-one op een
geaard stopcontact is
aangesloten en wordt
ingeschakeld, wordt Hewlett
Packard
met bewegende
cursors weergegeven op het
bedieningspaneel om aan te
geven dat de firmwarecode
wordt geladen. De hoofdmotor
draait ongeveer 45 tot 60
seconden. Nadat de firmware
is geladen, wordt
Scannerlamp is bezig met
opwarmen
weergegeven op
het bedieningspaneel en wordt
de scankop gedurende 10-15
seconden naar voren en naar
achteren verplaatst. Als u de
scannerklep optilt, ziet u dat de
scannerlamp brandt.
Omstreeks het einde van deze
periode wordt de motor van de
ADI (automatische
documentinvoer) ongeveer
twee seconden ingeschakeld.

Geen stroom vanwege een
stroomonderbreking, losse kabel, defecte
schakelaar of gesprongen zekering.

1.

Controleer of de all-in-one op een
stopcontact is aangesloten.

2.

Controleer het netsnoer en zorg ervoor
dat de aan/uit-schakelaar is
ingeschakeld.

3.

Controleer de voedingsbron door de
all-in-one rechtstreeks op een
stopcontact of een andere stekkerdoos
aan te sluiten.

De motor draait niet.

1.

Controleer of de
transportvergrendelingen van de fuser
zijn verwijderd. Raadpleeg de
Starthandleiding voor meer informatie.

2.

Controleer of de fuser-vergrendelingen
op de HP LaserJet 3390/3392 all-in-
one in de juiste vergrendelde positie
staan door de achterste klep te openen
en te sluiten.

3.

Controleer of de printcartridge op de
juiste wijze is geïnstalleerd. (Zie

HP ToolboxFX

.) Volg de instructies op

het bedieningspaneel om de cartridge
te verwijderen en te vervangen.

4.

Controleer of de bovenklep is gesloten.

Motor van ADI draait niet.

Open de ADI-klep en verwijder eventuele
resten verpakkingsplakband in de ADI.

Controleer of de ADI-kabel op de juiste
manier op de scanner is aangesloten. Zie

De automatische documentinvoer (ADI)
vervangen op de HP LaserJet 3390/3392
all-in-one

voor meer informatie.

Als de motor van de ADI nog altijd niet
draait, vervangt u de ADI. Zie

De

automatische documentinvoer (ADI)
vervangen op de HP LaserJet 3390/3392
all-in-one

voor meer informatie.

Scannerlamp brandt niet.

Als de scannerlamp niet brandt, neemt u
contact op met de klantenondersteuning
van HP. Raadpleeg

Klantenondersteuning

van HP

of de ondersteuningsbrochure in de

verpakking van de all-in-one.

2

Wordt Klaar weergegeven op
het bedieningspaneel van de
all-in-one?

Er staat een foutbericht op het
bedieningspaneel.

Zie

Berichten op het bedieningspaneel

voor

een lijst van veelvoorkomende berichten.
Deze lijst kan u helpen bij de identificatie van
het probleem.

306

Hoofdstuk 13 Problemen oplossen

NLWW

background image

Stap-
nummer

Controlestap

Mogelijke problemen

Oplossingen

In normale omstandigheden
mogen er geen foutberichten
op het bedieningspaneel staan.

Als het probleem blijft optreden, neemt u
contact op met de klantenondersteuning
van HP. Raadpleeg

Klantenondersteuning

van HP

of de ondersteuningsbrochure in de

verpakking van de all-in-one.

3

Worden de
informatiepagina's
afgedrukt?

Druk een configuratiepagina af.
Zie

Configuratiepagina

voor

meer informatie.

Er wordt een foutbericht weergegeven op het
display van het bedieningspaneel.

Zie

Berichten op het bedieningspaneel

voor

een lijst van veelvoorkomende berichten.
Deze lijst kan u helpen bij de identificatie van
het probleem.

Afdrukmateriaal wordt niet goed door de
papierbaan van de all-in-one gevoerd.

Controleer of het afdrukmateriaal aan de
specificaties van HP voldoet. Zie

Specificaties afdrukmateriaal

Reinig de papierbaan. Zie

De papierbaan

reinigen

.

Slechte afdrukkwaliteit.

Zie

Problemen met afdrukkwaliteit

voor

meer informatie.

Als het probleem blijft optreden, neemt u
contact op met de klantenondersteuning
van HP. Raadpleeg

Klantenondersteuning

van HP

of de ondersteuningsbrochure in de

verpakking van de all-in-one.

4

Kunt u kopiëren met de all-in-
one?

Plaats de configuratiepagina in
de ADI en maak een kopie. Het
rapport moet probleemloos
door de ADI worden gevoerd
en de kopieën moeten zonder
kwaliteitsproblemen worden
afgedrukt. Maak ook een kopie
vanaf de flatbed.

Slechte kwaliteit bij kopiëren vanaf ADI.

1.

Als de afdrukkwaliteit bij de interne
tests en de kopie vanaf de flatbed
acceptabel is, reinigt u de ADI-
scannerstrip. Zie

De glasplaat van de

scanner reinigen (HP LaserJet
3052/3055/3390/3392 all-in-one)

.

2.

Als de ADI beschadigd is, vervangt u
deze. Zie

De automatische

documentinvoer (ADI) vervangen op
de HP LaserJet 3390/3392 all-in-one

voor meer informatie.

Afdrukmateriaal wordt niet goed door de ADI-
baan gevoerd.

1.

Controleer of het afdrukmateriaal in de
ADI voldoet aan de specificaties van
de ADI. Zie

Tabel 3-6 Specificaties

voor de automatische documentinvoer
(ADI), HP LaserJet 3050 all-in-one

.

2.

Reinig de transportrol en het
scheidingskussen van de ADI op de
HP LaserJet 3052/3055/3390/3392
all-in-one. Zie

De transportroleenheid

van de automatische documentinvoer
(ADI) reinigen (HP LaserJet
3052/3055/3390/3392 all-in-one)

.

3.

Als het probleem blijft bestaan,
vervangt u de transportrol van de ADI.
Zie

De transportrol- en invoereenheid

van de automatische documentinvoer
(ADI) vervangen (HP LaserJet

NLWW

Problemen oplossen, controlelijst

307

background image

Stap-
nummer

Controlestap

Mogelijke problemen

Oplossingen

3052/3055/3390/3392 all-in-one)

voor

meer informatie.

4.

Als het probleem blijft bestaan,
vervangt u de ADI. Zie

De

automatische documentinvoer (ADI)
vervangen op de HP LaserJet
3390/3392 all-in-one

voor meer

informatie.

Slechte kwaliteit bij kopiëren vanaf flatbed.

1.

Als de afdrukkwaliteit bij de interne
tests en de kopie vanaf de ADI
acceptabel is, reinigt u de glasplaat
van de flatbed. Zie

De glasplaat van de

scanner reinigen (HP LaserJet
3052/3055/3390/3392 all-in-one)

.

2.

Als het probleem blijft bestaan nadat u
het onderhoud hebt uitgevoerd,
raadpleegt u

Kopieerproblemen

.

Als het probleem blijft optreden, neemt u contact op met de klantenondersteuning van HP.
Raadpleeg

Klantenondersteuning van HP

of de ondersteuningsbrochure in de verpakking

van de all-in-one.

5

Kunt u een fax verzenden
met de all-in-one?

Sluit de telefoonlijn aan en druk
op

Fax starten

om te

controleren of er een kiestoon
is (gebruik indien nodig een
telefoon). Probeer een fax te
verzenden.

Er is een probleem met de telefoonlijn of de
all-in-one is niet op de telefoonlijn
aangesloten.

Controleer of de all-in-one is aangesloten op
een telefoonlijn waarvan u weet dat deze
goed werkt.

Het telefoonsnoer is defect of is op de
verkeerde connector aangesloten.

1.

Probeer het probleem op te lossen
door het telefoonsnoer op de andere
connector aan te sluiten.

2.

Probeer het probleem op te lossen
door een nieuw telefoonsnoer te
gebruiken.

Het faxnummer is onjuist of onvolledig...

Controleer het faxnummer en voer het juiste
en volledige faxnummer opnieuw in.

De faxinstellingen van de all-in-one zijn
onjuist geconfigureerd.

Controleer en wijzig de faxinstellingen van
de all-in-one. Zie

Faxen

.

Als het probleem blijft optreden, neemt u
contact op met de klantenondersteuning
van HP. Raadpleeg

Klantenondersteuning

van HP

of de ondersteuningsbrochure in de

verpakking van de all-in-one.

Verzonden fax is onvolledig of van slechte
kwaliteit.

Zie

Faxproblemen

voor meer informatie.

6

Kunt u een fax ontvangen
met de all-in-one?

Gebruik een ander faxtoestel
om een fax te verzenden naar
de all-in-one.

Er zijn te veel toestellen op de telefoonlijn
aangesloten of ze zijn niet in de juiste
volgorde aangesloten.

Controleer of de HP LaserJet 3390/3392 all-
in-one het enige toestel op de telefoonlijn is
en probeer het vervolgens opnieuw.

De faxinstellingen van de all-in-one zijn
onjuist geconfigureerd.

Controleer en wijzig de faxinstellingen van
de all-in-one. Zie

Faxen

Als het probleem blijft optreden, neemt u contact op met de klantenondersteuning van HP.
Raadpleeg

Klantenondersteuning van HP

of de ondersteuningsbrochure in de verpakking

van de all-in-one.

308

Hoofdstuk 13 Problemen oplossen

NLWW

background image

Stap-
nummer

Controlestap

Mogelijke problemen

Oplossingen

7

Kunt u vanaf de computer
afdrukken met de all-in-one?

Sluit de netwerk- of USB-kabel
aan op de all-in-one en de
computer. Gebruik een
tekstverwerker om een
afdruktaak te verzenden naar
de all-in-one.

Software is niet goed geïnstalleerd of er is
een fout opgetreden tijdens de installatie van
de software.

Verwijder de software van de all-in-one en
installeer deze opnieuw. Controleer of u de
juiste installatieprocedure en poortinstelling
gebruikt.

De kabel is niet goed aangesloten.

Sluit de kabel weer aan.

Verkeerde driver geselecteerd.

Selecteer de juiste driver.

Er zijn andere apparaten op de USB-poort
aangesloten.

Koppel de andere apparaten los en probeer
nogmaals om af te drukken.

Er is een poortdriverprobleem in Microsoft
Windows.

Verwijder de software van de all-in-one en
installeer deze opnieuw. Controleer of u de
juiste installatieprocedure en poortinstelling
gebruikt.

Als het probleem blijft optreden, neemt u contact op met de klantenondersteuning van HP.
Raadpleeg

Klantenondersteuning van HP

of de ondersteuningsbrochure in de verpakking

van de all-in-one.

8

Kunt u vanaf de all-in-one
naar de computer scannen?

Start een scan vanuit de
basissoftware op uw computer.

De kabel is niet goed aangesloten.

Sluit de kabel weer aan.

Software is niet goed geïnstalleerd of er is
een fout opgetreden tijdens de installatie van
de software.

Verwijder de software van de all-in-one en
installeer deze opnieuw. Controleer of u de
juiste installatieprocedure en poortinstelling
gebruikt.

Schakel de all-in-one uit en vervolgens weer in als het probleem opnieuw optreedt.

Als het probleem blijft optreden, neemt u contact op met de klantenondersteuning van HP.
Raadpleeg

Klantenondersteuning van HP

of de ondersteuningsbrochure in de verpakking

van de all-in-one.

NLWW

Problemen oplossen, controlelijst

309