HP LaserJet 3050 All in One Printer - Er treden storingen op in de automatische documentinvoer (ADI)

background image

Er treden storingen op in de automatische documentinvoer (ADI)

Soms loopt het afdrukmateriaal vast tijdens het faxen, kopiëren of scannen.

Bij een papierstoring wordt u gewaarschuwd door het bericht Invoerstoring Verwijder, laden op het
bedieningspaneel van de all-in-one.

Het papier is niet op de juiste wijze in de automatische documentinvoer geplaatst of de laden zijn
te vol. Zie

Documenten plaatsen om te faxen, kopiëren of scannen

voor meer informatie.

Het afdrukmateriaal voldoet niet aan de specificaties van HP voor bijvoorbeeld het formaat of het
type. Zie

Specificaties afdrukmateriaal

voor meer informatie.

Een papierstoring in de ADI verhelpen (HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 all-in-one)

1.

Open de klep van de ADI.

2.

Verwijder het vastgelopen afdrukmateriaal voorzichtig. Trek voorzichtig aan de pagina zonder deze
te scheuren.

3.

Sluit de ADI-klep.

Een papierstoring in de ADI verhelpen (HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 all-in-one)

1.

Open de ADI-klep.

Opmerking

Verwijder al het verpakkingsplakband in de ADI.

322

Hoofdstuk 13 Problemen oplossen

NLWW

background image

2.

Verwijder het reinigingsmechanisme. Til met beide handen de twee hendels omhoog totdat het
onderdeel losklikt. Draai het reinigingsmechanisme en verwijder dit.

3.

Til de groene hendel omhoog en draai het invoermechanisme totdat dit geopend is.

4.

Trek voorzichtig aan de pagina zonder deze te scheuren. Als u de pagina niet op deze wijze kunt
verwijderen, gaat u verder met de volgende stap.

5.

Open de automatische documentinvoer en maak het afdrukmateriaal voorzichtig los met beide
handen.

6.

Als het materiaal is losgemaakt, verwijdert u dit voorzichtig in de aangegeven richting.

NLWW

Storingen verhelpen

323

background image

7.

Sluit de klep van de flatbedscanner.

HP LaserJet
HP LaserJet 3390/3392

3052/3055

8.

Druk de groene hendel naar beneden.

9.

Plaats het reinigingsmechanisme, zoals wordt weergegeven op de afbeelding. Druk de twee lipjes
omlaag totdat het mechanisme vastklikt. Installeer het reinigingsmechanisme opnieuw omdat het
papier kan vastlopen als het reinigingsmechanisme niet op de juiste wijze is geplaatst.

10.

Sluit de ADI-klep.

324

Hoofdstuk 13 Problemen oplossen

NLWW