HP LaserJet 3050 All in One Printer - Richtlijnen voor de resolutie en de kleuren

background image

Richtlijnen voor de resolutie en de kleuren

De volgende tabel geeft een overzicht van de aanbevolen resolutie- en kleurinstellingen voor
verschillende scantaken.

Gebruik

Aanbevolen resolutie

Aanbevolen kleurinstellingen

Faxen

150 ppi

Zwart-wit

E-mail

150 ppi

Zwart-wit, als geen vloeiende
gradaties vereist zijn

Grijsschaal, als vloeiende gradaties
vereist zijn

Kleur, als de afbeelding in kleur is

Tekst bewerken

300 ppi

Zwart-wit

Drukwerk (afbeeldingen of tekst)

600 ppi voor complexe afbeeldingen of
als u het document aanzienlijk wilt
vergroten

300 ppi voor normale afbeeldingen en
tekst

150 ppi voor foto's

Zwart-wit voor tekst en
lijntekeningen

Grijsschaal voor gearceerde of
gekleurde afbeeldingen en foto's

Kleur, als de afbeelding in kleur is

Weergave op scherm

75 ppi

Zwart-wit voor tekst

Grijsschaal voor afbeeldingen en
foto's

Kleur, als de afbeelding in kleur is