HP LaserJet 3050 All in One Printer - Bestemmingen, maken, wijzigen of verwijderen

background image

Bestemmingen, maken, wijzigen of verwijderen

1.

Open de programmagroep Hewlett-Packard en selecteer Scannen om HP LaserJet Scannen te
starten.

Opmerking

Als de all-in-one rechtstreeks op de computer is aangesloten, kunt u

HP LaserJet Scannen ook starten door op Scan starten te drukken op het bedieningspaneel
van de all-in-one.

2.

Klik op Setup en volg de instructies op het scherm.

Een nieuwe bestemming maken. Stel een nieuwe bestemming in met een wizard voor de
instellingen.

De instellingen van een bestaande bestemming wijzigen. Selecteer een bestaande
bestemming en wijzig de bestemming met een instellingenwizard.

Een bestaande bestemming verwijderen. Selecteer een bestaande bestemming en
verwijder de bestemming door de verwijdering te bevestigen.