HP LaserJet 3050 All in One Printer - Elektrische specificaties

background image

Elektrische specificaties

VOORZICHTIG

De stroomvereisten zijn gebaseerd op het land/de regio waarin het apparaat

wordt verkocht. Verander niets aan de ingestelde spanning. Door veranderingen kan de all-in-
one beschadigd raken en kan de garantie vervallen.

Tabel C-2

Elektrische specificaties

Optie

Modellen van 110 V

Modellen van 220 V

Stroomvereisten

110-127 V (+/- 10%)

50/60 Hz (+/- 2Hz)

220-240 V (+/- 10%)

50/60 Hz (+/- 2Hz)

Nominale spanning

4.5 A

2.3 A

384

Bijlage C Specificaties van de all-in-one

NLWW