Pomoc usługi HP LaserJet 3050 All in One Printer

background image

HP LaserJet 3050/3052/3055/3390/3392

Podręcznik użytkownika urządzenia wielofunkcyjnego

background image
background image

HP LaserJet 3050/3052/3055/3390/3392 all-

in-one

Instrukcja obsługi

background image

Prawa autorskie i licencje

© 2006 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, LP

Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez
wcześniejszej pisemnej zgody są
zabronione, oprócz przypadków
dozwolonych przez prawo autorskie.

Informacje zawarte w niniejszym
dokumencie mogą ulec zmianie bez
uprzedzenia.

Jedyna gwarancja, jakiej udziela się na
produkty i usługi firmy HP, znajduje się w
dołączonych do nich warunkach gwarancji.
Żaden zapis w niniejszym dokumencie nie
może być interpretowany jako gwarancja
dodatkowa. Firma HP nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne błędy
techniczne czy redakcyjne występujące w
niniejszym dokumencie.

Numer katalogowy: Q6500-90937

Wydanie I, 4/2006

Znaki towarowe

Adobe Photoshop® oraz PostScript® są
znakami towarowymi firmy Adobe Systems
Incorporated.

Corel® jest zastrzeżonym znakiem
towarowym lub znakiem towarowym firmy
Corel Corporation lub Corel Corporation
Limited.

Linux jest zastrzeżonym w USA znakiem
towarowym Linusa Torvaldsa.

Microsoft®, Windows®, Windows NT® i
Windows® XP są zastrzeżonymi w USA
znakami towarowymi firmy Microsoft
Corporation.

UNIX® jest zastrzeżonym znakiem
towarowym The Open Group.

ENERGY STAR® oraz logo ENERGY
STAR® są zastrzeżonymi w USA znakami
amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska
(EPA, Environmental Protection Agency).

background image

Spis treści

1 Podstawowe informacje dotyczące urządzenia wielofunkcyjnego

Konfiguracje urządzenia wielofunkcyjnego ...........................................................................................2

HP LaserJet 3050 all-in-one .................................................................................................2
HP LaserJet 3052/3055 all-in-one ........................................................................................2
HP LaserJet 3390/3392 all-in-one ........................................................................................4

Funkcje urządzenia wielofunkcyjnego ...................................................................................................5
Elementy urządzenia wielofunkcyjnego ................................................................................................7

Elementy urządzenia HP LaserJet 3050 all-in-one ...............................................................7

Widok z przodu ....................................................................................................7
Widok z tyłu ..........................................................................................................7
Porty interfejsów ...................................................................................................8
Panel sterowania ..................................................................................................8

Elementy urządzenia HP LaserJet 3052/3055 all-in-one ......................................................9

Widok z przodu ....................................................................................................9
Widok z tyłu ..........................................................................................................9
Porty interfejsów .................................................................................................10
Panel sterowania ................................................................................................10

Elementy urządzenia HP LaserJet 3390/3392 all-in-one ....................................................11

Widok z przodu ..................................................................................................11
Widok z tyłu ........................................................................................................11
Porty interfejsów .................................................................................................12
Panel sterowania ................................................................................................12

2 Oprogramowanie

Instalacja oprogramowania .................................................................................................................14

Typowa instalacja ...............................................................................................................14
Instalacja minimalna ...........................................................................................................14

Sterowniki drukarek .............................................................................................................................15

Obsługiwane sterowniki drukarki ........................................................................................15
Dodatkowe sterowniki .........................................................................................................15
Wybieranie właściwego sterownika drukarki ......................................................................16
Pomoc sterownika drukarki (system Windows) ..................................................................16
Uzyskiwanie dostępu do sterowników drukarek .................................................................17
Czy dostępne są jakieś inne programy? .............................................................................18

Oprogramowanie dla systemu Windows .............................................................................................19

Składniki oprogramowania dla systemu Windows ..............................................................19

HP ToolboxFX ....................................................................................................19
Wbudowany serwer internetowy (EWS) .............................................................19

Korzystanie z funkcji Dodaj lub usuń programy do odinstalowania oprogramowania ........20

PLWW

iii

background image

Oprogramowanie dla komputerów Macintosh .....................................................................................21

HP Director .........................................................................................................................21
Konfiguruj urządzenie (Macintosh) (Mac OS X V10.3 i Mac OS X V10.4) .........................21
Pliki PDE (systemy Mac OS X V10.3 i Mac OS X V10.4) ...................................................22
Instalowanie oprogramowania dla komputerów Macintosh ................................................22

Instalowanie oprogramowania systemu drukowania dla systemu Macintosh
dla połączeń bezpośrednich (USB) ....................................................................22
Instalowanie oprogramowania systemu druku na komputerach Macintosh w
przypadku drukarki sieciowej .............................................................................23

Aby usunąć oprogramowanie z systemu operacyjnego Macintosh ....................................23

3 Specyfikacje materiałów

Wskazówki ogólne ...............................................................................................................................26
Wybieranie papieru i innych materiałów ..............................................................................................26

Materiały HP .......................................................................................................................26
Materiały, których należy unikać .........................................................................................27
Materiały, które mogą uszkodzić urządzenie wielofunkcyjne .............................................27

Wskazówki dotyczące używania materiałów .......................................................................................28

Papier .................................................................................................................................28
Nalepki ................................................................................................................................29

Konstrukcja nalepek ...........................................................................................29

Folie przezroczyste .............................................................................................................29
Koperty ...............................................................................................................................30

Konstrukcja kopert .............................................................................................30
Koperty z podwójnymi łączeniami ......................................................................30
Koperty z samoprzylepnymi paskami lub skrzydełkami .....................................31
Przechowywanie kopert .....................................................................................31

Karty i materiały o dużej gramaturze ..................................................................................31

Konstrukcja kart .................................................................................................31
Wskazówki dotyczące używania kart .................................................................31

Papier firmowy i formularze z nadrukiem ............................................................................32

Gramatury i formaty obsługiwanych materiałów ..................................................................................33
Warunki drukowania i przechowywania ..............................................................................................36

4 Korzystanie z urządzenia wielofunkcyjnego

Ładowanie materiałów do podajników wejściowych ............................................................................38

Ładowanie dokumentów do faksowania, kopiowania lub skanowania ...............................38
Ładowanie do podajników wejściowych, HP LaserJet 3050/3052/3055 all-in-one .............40

Szczelina do szybkiego podawania materiałów .................................................40
Podajnik o pojemności 250 arkuszy (podajnik 1) ...............................................40

Ładowanie do podajników wejściowych, HP LaserJet 3390/3392 all-in-one ......................41

Szczelina do szybkiego podawania pojedynczych arkuszy materiałów
(podajnik 1) ........................................................................................................41
Podajnik o pojemności 250 arkuszy (podajnik 2 lub opcjonalny podajnik
3) ........................................................................................................................41

Kontrolowanie zadań drukowania .......................................................................................................42

Priorytety ustawień drukowania ..........................................................................................42
Wybieranie źródła ...............................................................................................................42
Wybieranie rodzaju lub rozmiaru ........................................................................................43

Korzystanie z panelu sterowania urządzenia wielofunkcyjnego ..........................................................44

iv

PLWW

background image

Zmienianie języka wyświetlacza panelu sterowania urządzenia wielofunkcyjnego ............44
Zmiana domyślnego formatu i typu materiałów ..................................................................44

Aby zmienić domyślny format materiału .............................................................44
Aby zmienić domyślny rodzaj materiału .............................................................45
Zmiana domyślnej konfiguracji podajnika ..........................................................45

Używanie przycisków sterujących głośnością urządzenia ..................................................46

Zmienianie głośności alarmu ..............................................................................46
Zmienianie głośności faksu ................................................................................46
Zmienianie głośności dzwonka faksu .................................................................47
Zmienianie głośności sygnału przycisków panelu sterowania ...........................47

5 Drukowanie

Korzystanie z funkcji sterownika drukarki w systemie Windows .........................................................50

Tworzenie i stosowanie szybkich ustawień ........................................................................50
Tworzenie i stosowanie znaków wodnych ..........................................................................51
Zmiana rozmiaru dokumentów ...........................................................................................51
Ustawianie niestandardowego formatu papieru w sterowniku drukarki ..............................53
Używanie innego papieru i drukowanie okładek .................................................................53
Drukowanie pustej pierwszej i ostatniej strony ...................................................................53
Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu papieru ..........................................................54
Drukowanie po obu stronach ..............................................................................................54

Aby drukować dwustronnie w trybie automatycznym (HP LaserJet 3390/3392
all-in-one) ...........................................................................................................55
Aby drukować dwustronnie w trybie ręcznym (HP LaserJet 3050/3052/3055
all-in-one) ...........................................................................................................55
Aby drukować dwustronnie w trybie ręcznym (HP LaserJet 3390/3392 all-in-
one) ....................................................................................................................57

Korzystanie z funkcji sterownika drukarki na komputerze Macintosh .................................................58

Tworzenie i korzystanie z ustawień wstępnych w systemach Mac OS X V10.3 i Mac OS
X V10.4 ...............................................................................................................................58
Drukowanie strony wiodącej (Macintosh) ...........................................................................59
Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu papieru (Macintosh) .......................................59
Drukowanie po obu stronach (Macintosh) ..........................................................................60

Aby drukować dwustronnie w trybie automatycznym (HP LaserJet 3390/3392
all-in-one) ...........................................................................................................60
Aby drukować dwustronnie w trybie ręcznym (HP LaserJet 3050/3052/3055
all-in-one) ...........................................................................................................60
Aby drukować dwustronnie w trybie ręcznym (HP LaserJet 3390/3392 all-in-
one) (Macintosh) ................................................................................................62

Wybór miejsca na gotowy wydruk (HP LaserJet 3390/3392 all-in-one) ..............................................63
Drukowanie na materiałach specjalnych .............................................................................................64

Drukowanie na materiałach specjalnych (HP LaserJet 3050/3052/3055 all-in-one) ..........64
Drukowanie na materiałach specjalnych (HP LaserJet 3390/3392 all-in-one) ...................65
Folie i nalepki ......................................................................................................................66
Materiały i karty o niestandardowych formatach .................................................................66
Papier kolorowypapier kolorowy .........................................................................................66
Koperty ...............................................................................................................................67
Papier o dużej gramaturze ..................................................................................................67
Papier firmowy i formularze z nadrukiem ............................................................................67

Anulowanie zadania drukowania .........................................................................................................68

PLWW

v

background image

6 Faks

Podstawowe funkcje i zadania faksowania .........................................................................................70

Przyciski faksowania na panelu sterowania .......................................................................70
Określanie ustawień faksu ..................................................................................................70

Ustawianie daty i godziny ...................................................................................71
Konfigurowanie nagłówka faksu .........................................................................71

Wysyłanie faksów ...............................................................................................................72
Korzystanie z wybierania ręcznego ....................................................................................75
Ponowne ręczne wybieranie numeru ..................................................................................76

Aby ręcznie ponownie wybrać numer ................................................................76

Anulowanie zadania faksowania .........................................................................................77

Aby anulować bieżące zadanie faksowania .......................................................77
Aby anulować zadanie faksowania przy wykorzystaniu opcji STAN ZAD.
FAKSU ...............................................................................................................77

Zmiana domyślnego ustawienia jaśniej/ciemniej (kontrastu) ..............................................77
Zmienianie ustawień rozdzielczości ....................................................................................78
Zmiana domyślnego ustawienia rozmiaru szyby ................................................................79
Wybór trybu wybierania tonowego lub impulsowego ..........................................................79
Zmiana ustawień ponownego wybierania numeru ..............................................................80
Zmienianie ustawienia automatycznego zmniejszania przychodzących faksów ................82
Blokowanie i odblokowywanie numerów faksów ................................................................83

Zaawansowane funkcje i zadania faksowania ....................................................................................84

Korzystanie z kodów szybkiego wybierania, klawiszy szybkiego dostępu oraz kodów
wybierania grupowego ........................................................................................................84

Używanie znaków wybierania numeru ...............................................................84

Aby wstawić przerwę .........................................................................85

Aby zaprogramować lub edytować kody szybkiego wybierania oraz klawisze
szybkiego dostępu .............................................................................................86
Aby usunąć kody szybkiego wybierania oraz klawisze szybkiego
dostępu ..............................................................................................................88
Aby szybko zaprogramować kody szybkiego wybierania lub klawisze
szybkiego dostępu .............................................................................................88
Aby zarządzać kodami wybierania grupowego ..................................................89

Aby zaprogramować kody wybierania grupowego ............................89
Aby usunąć kody wybierania grupowego ..........................................89
Aby usunąć przypisanie do kodu wybierania grupowego ..................90
Aby usunąć wszystkie pozycje z książki telefonicznej .......................90

Wstawianie prefiksu ............................................................................................................91
Wysyłanie faksu z opóźnieniem ..........................................................................................92
Korzystanie z kodów billingowych ......................................................................................93
Ponowne drukowanie faksów .............................................................................................94
Automatyczne drukowanie dwustronne (dupleks) odebranych faksów (tylko
HP LaserJet 3390/3392 all-in-one) .....................................................................................95
Usuwanie faksów z pamięci ................................................................................................95
Korzystanie z funkcji przekierowania faksu ........................................................................96
Korzystanie z funkcji pobierania faksu ................................................................................96
Zmiana trybu wykrywania ciszy ..........................................................................................97
Oznaczanie odbieranych faksów ........................................................................................97
Ustawianie trybu korekcji błędów faksowania .....................................................................98
Zmiana ustawienia protokołu V.34 ......................................................................................98

vi

PLWW

background image

Zmiana ustawień głośności dźwięku ...................................................................................99

Aby zmienić poziom głośności faksu (monitora linii) (HP LaserJet 3050 all-in-
one) ....................................................................................................................99
Aby zmienić poziom głośności faksu (monitora linii) (HP LaserJet
3055/3390/3392 all-in-one) ................................................................................99
Aby zmienić głośność dzwonka .........................................................................99

Rejestry i raporty faksu ......................................................................................................................101

Drukowanie rejestru czynności faksu ...............................................................................101
Drukowanie raportu połączenia faksowego ......................................................................102
Ustawianie czasu wydruku raportu połączenia faksowego ...............................................102
Dołączanie pierwszej strony każdego faksu do raportu połączenia faksowego ...............104
Drukowanie raportu książki telefonicznej ..........................................................................104
Drukowanie raportu kodów billingowych ...........................................................................105
Drukowanie listy zablokowanych faksów ..........................................................................106
Drukowanie wszystkich raportów faksu ............................................................................106

Wysyłanie i odbieranie faksów za pomocą komputera ......................................................................107
Inne sposoby konfiguracji faksu ........................................................................................................110

Aby odebrać faks, kiedy słychać sygnał faksu ..................................................................110
Ustawianie trybu odbierania .............................................................................................110
Zmienianie wzorców dzwonka (dzwonienie dystynktywne) ..............................................112
Zmiana ustawienia liczby sygnałów dzwonka do odebrania .............................................113

Używanie ustawienia liczby dzwonków do odebrania ......................................113
Ustawianie liczby dzwonków do odebrania ......................................................113

Wysyłanie faksu przez wybranie numeru za pomocą telefonu wewnętrznego .................114
Zmiana ustawienia wykrywania sygnału centrali ..............................................................114
Odbieranie faksów za pośrednictwem wspólnej linii telefonicznej ....................................115

Aby odebrać faks, kiedy słychać sygnał faksu .................................................115

Udostępnianie telefonu wewnętrznego do odbierania faksów ..........................................115
Podłączanie urządzenia wielofunkcyjnego do linii telefonicznej (HP LaserJet 3050/3055
all-in-one) ..........................................................................................................................116
Podłączanie urządzenia wielofunkcyjnego do linii telefonicznej (HP LaserJet 3390/3392
all-in-one) ..........................................................................................................................117

Podłączanie dodatkowych urządzeń .................................................................................................119

Korzystanie z osobnej linii faksowej .................................................................................119
Korzystanie ze wspólnej linii telefonicznej ........................................................................119
Aby podłączyć dodatkowe urządzenia do urządzenia HP LaserJet 3050/3055 all-in-one 121
Aby podłączyć dodatkowe urządzenia do urządzenia HP LaserJet 3390/3392 all-in-one 124

7 Kopiowanie

Uruchamianie zadania kopiowania ....................................................................................................128
Anulowanie zadania kopiowania .......................................................................................................129
Regulowanie jakości kopiowania .......................................................................................................130
Zmiana ustawienia jaśniej/ciemniej (kontrastu) .................................................................................131
Zmniejszanie lub powiększanie kopii ................................................................................................132

Regulowanie rozmiaru kopii ..............................................................................................132

Zmiana liczby kopii ............................................................................................................................134
Zmiana ustawień sortowania kopii ....................................................................................................135
Kopiowanie na materiałach różnych rodzajów i rozmiarów ...............................................................136
Kopiowanie dokumentów dwustronnych (HP LaserJet 3050 all-in-one) ...........................................138
Kopiowanie dokumentów dwustronnych (urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet 3052/3055) .......139

PLWW

vii

background image

Używanie funkcji automatycznego drukowania dwustronnego (dupleks) do kopiowania
dokumentów (HP LaserJet 3390/3392 all-in-one) .............................................................................140
Zmienianie wybranego podajnika (HP LaserJet 3390/3392 all-in-one) .............................................142
Kopiowanie fotografii i książek (tylko HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 all-in-one) .......................143
Wyświetlanie ustawień kopiowania (tylko HP LaserJet 3390/3392 all-in-one) ..................................145

8 Skanowanie

Informacje na temat metod skanowania ............................................................................................148
Skanowanie za pomocą panelu sterowania urządzenia wielofunkcyjnego (w systemie
Windows) ...........................................................................................................................................149

Programowanie przycisku Skanuj do urządzenia wielofunkcyjnego .................................149
Aby utworzyć, zmodyfikować lub usunąć miejsca docelowe ............................................150
Skanowanie do programu poczty elektronicznej ..............................................................150
Skanowanie do pliku .........................................................................................................151
Skanowanie do innych programów ...................................................................................151

Skanowanie za pomocą programu HP LaserJet Scan (w systemie Windows) .................................152
Skanowanie za pomocą urządzenia wielofunkcyjnego i programu HP Director (na komputerze
Macintosh) .........................................................................................................................................153

Skanowanie do programu poczty elektronicznej ..............................................................153
Skanowanie do pliku .........................................................................................................153
Skanowanie do programu .................................................................................................154
Skanowanie strona po stronie ..........................................................................................154

Anulowanie skanowania ....................................................................................................................154
Skanowanie za pomocą innego oprogramowania .............................................................................155

Korzystanie z oprogramowania zgodnego ze standardami TWAIN lub WIA ....................155

Skanowanie z programu obsługującego standard TWAIN ...............................155

Aby skanować z poziomu programu obsługującego standard
TWAIN .............................................................................................155

Skanowanie z poziomu programu obsługującego standard WIA (jedynie dla
systemu Windows XP) .....................................................................................155

Aby skanować z poziomu programu obsługującego standard WIA .155

Skanowanie fotografii lub książki ......................................................................................................156
Skanowanie za pomocą oprogramowania OCR (optyczne rozpoznawanie znaków) .......................157

Readiris .............................................................................................................................157

Rozdzielczość i głębia kolorów skanera ............................................................................................158

Wskazówki dotyczące rozdzielczości i głębi kolorów .......................................................159
Kolory ................................................................................................................................159

Aby oczyścić szybę skanera .............................................................................................................160

9 Praca w sieci

Konfigurowanie urządzenia wielofunkcyjnego i korzystanie z niego w sieci (tylko HP LaserJet
3052/3055/3390/3392 all-in-one) ......................................................................................................162

Konfigurowanie urządzenia wielofunkcyjnego podłączonego do portu sieciowego ..........162
Konfigurowanie udostępnianego urządzenia wielofunkcyjnego podłączonego
bezpośrednio ....................................................................................................................163
Zmienianie konfiguracji udostępnianego urządzenia podłączonego bezpośrednio na
konfigurację urządzenia podłączonego do portu sieciowego ...........................................164

Korzystanie z wbudowanego serwera internetowego lub programu HP ToolboxFX .........................165
Ustawienie hasła sieciowego ............................................................................................................165
Korzystanie z panelu sterowania urządzenia wielofunkcyjnego ........................................................167

viii

PLWW

background image

Strona konfiguracji sieci ....................................................................................................167
Strona konfiguracji ............................................................................................................167
Konfiguracja adresu IP .....................................................................................................167

Konfiguracja ręczna .........................................................................................167
Konfiguracja automatyczna ..............................................................................168

Ustawienia szybkości łącza i dupleksu .............................................................................168

Obsługiwane protokoły sieciowe .......................................................................................................169
Konfiguracja protokołu TCP/IP ..........................................................................................................171

Konfiguracja protokołu TCP/IP na serwerze, automatyczna lub ręczna ...........................171
Konfiguracja protokołu TCP/IP na serwerze .....................................................................171
Konfiguracja z wykorzystaniem domyślnego adresu IP (AutoIP) .....................................171
Narzędzia konfiguracyjne TCP/IP .....................................................................................172

Korzystanie z protokołu DHCP ..........................................................................................................172

Systemy UNIX ..................................................................................................................172
Systemy Windows ............................................................................................................173

Serwer Windows NT 4.0 ..................................................................................173
Serwer Windows 2000 .....................................................................................175

Systemy NetWare .............................................................................................................176
Aby wyłączyć konfigurację protokołu DHCP .....................................................................176

Korzystanie z protokołu BOOTP .......................................................................................................177

Zalety protokołu BOOTP ...................................................................................................177
Protokół BOOTP w systemie UNIX ...................................................................................178

Systemy korzystające z usługi NIS (Network Information Service) ..................178
Konfigurowanie serwera BOOTP .....................................................................178
Wpisy w pliku Bootptab ....................................................................................178

Konfigurowanie do drukowania za pomocą demona LPD .................................................................180

Wstęp ................................................................................................................................180

LPD — informacje ............................................................................................181
Wymagania dla konfiguracji LPD .....................................................................182

Opis instalacji LPD ............................................................................................................182

Krok 1. Ustawienie parametrów IP ...................................................................182
Krok 2. Ustawienie kolejek wydruku .................................................................182
Krok 3. Drukowanie pliku testowego ................................................................182

LPD w systemach UNIX ...................................................................................................183

Konfigurowanie kolejek wydruku w systemach standardu BSD .......................183
Przykład: Wpis w pliku printcap ........................................................................183
Przykład: Tworzenie katalogu buforowania ......................................................184
Konfigurowanie kolejek wydruków przy użyciu programu SAM (systemy HP-
UX) ...................................................................................................................184
Drukowanie pliku testowego ............................................................................185

LPD w systemach Windows NT/2000 ...............................................................................186

Instalowanie oprogramowania protokołu TCP/IP (system Windows NT) .........186
Konfiguracja sieciowa urządzenia wielofunkcyjnego w systemach Windows
2000 .................................................................................................................188
Konfiguracja sieciowa urządzenia wielofunkcyjnego w systemach Windows
NT 4.0 ..............................................................................................................190
Sprawdzanie konfiguracji .................................................................................190
Drukowanie z klientów Windows ......................................................................190

LPD w systemach Windows XP ........................................................................................191

Dodawanie opcjonalnych składników sieci systemu Windows ........................191

PLWW

ix

background image

Konfigurowanie urządzenia wielofunkcyjnego do pracy w sieci LPD ...............191

Dodawanie nowego urządzenia wielofunkcyjnego do pracy w sieci
LPD ..................................................................................................191
Tworzenie portu LPR dla zainstalowanego urządzenia ...................192

TCP/IP ...............................................................................................................................................193

Wstęp ................................................................................................................................193

Protokół IP (Internet Protocol) ..........................................................................193
Protokół TCP (Transmission Control Protocol) ................................................193
Protokół UDP (User Datagram Protocol) .........................................................193

Adres IP ............................................................................................................................194

IP address (Adres IP): część sieciowa .............................................................194
IP address (Adres IP): część hosta ..................................................................194
Budowa i klasa adresu IP .................................................................................194

Konfigurowanie parametrów protokołu IP .........................................................................195

Protokół DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) ..................................195
BOOTP .............................................................................................................195

Podsieci ............................................................................................................................196

Maska podsieci ................................................................................................196

Bramy ...............................................................................................................................196

Brama domyślna ..............................................................................................196

10 Zszywacz podręczny (tylko w modelu HP LaserJet 3392 all-in-one)

Opis zszywacza podręcznego ...........................................................................................................198
Ładowanie zszywek ..........................................................................................................................199
Korzystanie ze zszywacza podręcznego ...........................................................................................201
Usuwanie zacięć w zszywaczu .........................................................................................................203

11 Jak to zrobić?

Drukowanie: Jak to zrobić? ...............................................................................................................206

Zmienianie ustawień drukowania urządzenia wielofunkcyjnego, takich jak głośność lub
jakość drukowania, w programie HP ToolboxFX ..............................................................206
Drukowanie po obu stronach (Windows) ..........................................................................207

Aby drukować dwustronnie w trybie automatycznym (HP LaserJet 3390/3392
all-in-one) .........................................................................................................207
Aby drukować dwustronnie w trybie ręcznym (HP LaserJet 3050/3052/3055
all-in-one) .........................................................................................................207
Aby drukować dwustronnie w trybie ręcznym (HP LaserJet 3390/3392 all-in-
one) ..................................................................................................................209

Drukowanie po obu stronach (Macintosh) ........................................................................210

Aby drukować dwustronnie w trybie automatycznym (HP LaserJet 3390/3392
all-in-one) .........................................................................................................210
Aby drukować dwustronnie w trybie ręcznym (HP LaserJet 3050/3052/3055
all-in-one) .........................................................................................................211
Aby drukować dwustronnie w trybie ręcznym (HP LaserJet 3390/3392 all-in-
one) (Macintosh) ..............................................................................................212

Korzystanie ze szczeliny do szybkiego podawania pojedynczych arkuszy (podajnik
1) .......................................................................................................................................212
Drukowanie na materiałach specjalnych ..........................................................................213

Drukowanie na materiałach specjalnych (HP LaserJet 3050/3052/3055 all-
in-one) ..............................................................................................................213

x

PLWW

background image

Drukowanie na materiałach specjalnych (HP LaserJet 3390/3392 all-in-one) .214
Folie i nalepki ...................................................................................................215
Materiały i karty o niestandardowych formatach ..............................................215
Papier kolorowypapier kolorowy ......................................................................215
Koperty .............................................................................................................215
Papier o dużej gramaturze ...............................................................................216
Papier firmowy i formularze z nadrukiem .........................................................216

Faksowanie: Jak to zrobić? ...............................................................................................................217

Korzystanie z Kreatora konfiguracji ..................................................................................217
Wysyłanie faksu za pomocą urządzenia wielofunkcyjnego ..............................................217
Ponowne drukowanie faksów ...........................................................................................218
Drukowanie rejestru czynności faksu ...............................................................................219
Przekierowanie odebranych faksów na inny numer faksu ................................................220
Wysyłanie i odbieranie faksów za pomocą komputera .....................................................221
Dodawanie lub usuwanie kontaktu ...................................................................................223
Aby usunąć kody szybkiego wybierania oraz klawisze szybkiego dostępu ......................225
Książka telefoniczna faksu ...............................................................................................225
Aby zaprogramować lub edytować kody szybkiego wybierania oraz klawisze szybkiego
dostępu .............................................................................................................................227
Tworzenie nowej listy grupowej ........................................................................................229

Aby zaprogramować kody wybierania grupowego ...........................................229
Aby usunąć kody wybierania grupowego .........................................................230
Aby usunąć przypisanie do kodu wybierania grupowego ................................230
Aby usunąć wszystkie pozycje z książki telefonicznej .....................................231

Importowanie kontaktów z innego źródła ..........................................................................231
Zmienianie domyślnego ustawienia jasności/przyciemnienia (kontrastu) .........................233
Zmiana ustawień rozdzielczości .......................................................................................234
Korzystanie z przycisków panelu sterowania urządzenia wielofunkcyjnego ....................235
Wprowadzanie tekstu za pomocą panelu sterowania .......................................................235

Kopiowanie: Jak to zrobić? ................................................................................................................236

Kopiowanie dokumentów dwustronnych (HP LaserJet 3050 all-in-one) ...........................236
Kopiowanie dokumentów dwustronnych (urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet
3052/3055) ........................................................................................................................237
Używanie funkcji automatycznego drukowania dwustronnego (dupleks) do kopiowania
dokumentów (HP LaserJet 3390/3392 all-in-one) ............................................................238
Zmniejszanie lub powiększanie kopii ................................................................................240

Regulowanie rozmiaru kopii .............................................................................240

Dopasowanie ustawień jasności/przyciemnienia (kontrastu) ............................................241
Zmiana ustawień sortowania kopii ....................................................................................242
Dopasowanie jakości kopiowania .....................................................................................243
Kopiowanie na materiałach różnych rodzajów i rozmiarów ..............................................244
Zmienianie wybranego podajnika (HP LaserJet 3390/3392 all-in-one) ............................245
Zmiana liczby kopii ...........................................................................................................246

Skanowanie: Jak to zrobić? ...............................................................................................................247

Korzystanie z programu do skanowania HP LaserJet Scan .............................................247
Skanowanie za pomocą panelu sterowania urządzenia wielofunkcyjnego ......................247
Programowanie przycisku Skanuj do urządzenia wielofunkcyjnego .................................248
Tworzenie, modyfikowanie lub usuwanie miejsc docelowych ..........................................248
Skanowanie do wiadomości e-mail ...................................................................................249
Skanowanie do folderu .....................................................................................................249

PLWW

xi

background image

Sieć: Jak to zrobić? ...........................................................................................................................250

Konfigurowanie urządzenia wielofunkcyjnego i korzystanie z niego w sieci .....................250

Aby skonfigurować urządzenie podłączone do portu sieciowego (w trybie
drukowania bezpośredniego, czyli typu „peer-to-peer”) ...................................250
Aby skonfigurować udostępniane urządzenie wielofunkcyjne podłączone
bezpośrednio (drukowanie klient-serwer) ........................................................251
Aby zmienić konfigurację udostępnianego urządzenia podłączonego
bezpośrednio na konfigurację urządzenia podłączonego do portu sieciowego 253

Ustawianie hasła sieciowego ............................................................................................253

Inne: Jak to zrobić? ...........................................................................................................................254

Czyszczenie ścieżki papieru .............................................................................................254

Aby oczyścić ścieżkę papieru za pomocą programu HP ToolboxFX ...............254
Aby oczyścić ścieżkę papieru z panelu sterowania urządzenia .......................255

Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych .............................................................255
Korzystanie z wbudowanego serwera internetowego (EWS) ...........................................256
Znajdowanie instrukcji użytkownika ..................................................................................256

Łącza do instrukcji obsługi ...............................................................................256
Gdzie szukać informacji ...................................................................................256

Instalowanie urządzenia ..................................................................256
Korzystanie z urządzenia wielofunkcyjnego ....................................257

Odbieranie ostrzeżeń o poziomie toneru ..........................................................................257

Odbieranie ostrzeżeń o poziomie toneru na panelu sterowania urządzenia
wielofunkcyjnego (HP LaserJet 3390/3392 all-in-one) .....................................257
Odbieranie ostrzeżeń o poziomie toneru w urządzeniu (HP LaserJet
3390/3392 all-in-one) na komputerze ..............................................................257
Odbieranie z urządzenia ostrzeżeń o poziomie toneru za pośrednictwem
wiadomości e-mail (HP LaserJet 3390/3392 all-in-one) ...................................258

Oglądanie elementów menu panelu sterowania urządzenia wielofunkcyjnego
(HP LaserJet 3390/3392 all-in-one) ..................................................................................258
Korzystanie ze zszywacza podręcznego ..........................................................................259
Ładowanie zszywek ..........................................................................................................261
Usuwanie zacięć w zszywaczu .........................................................................................263
Wymiana kasety drukującej ..............................................................................................265
Usuwanie zacięć papieru ..................................................................................................267

Usuwanie zacięć w pobliżu kasety drukującej .................................................267
Usuwanie zacięć w podajnikach wejściowych (HP LaserJet 3050/3052/3055
all-in-one) .........................................................................................................268
Usuwanie zacięć w podajnikach wejściowych (HP LaserJet 3390/3392 all-in-
one) ..................................................................................................................268
Usuwanie zacięć w pojemnikach wyjściowych .................................................272
Usuwanie zacięć na prostej ścieżce odbioru (HP LaserJet 3390/3392 all-in-
one) ..................................................................................................................273
Usuwanie zacięć na ścieżce automatycznego drukowania dwustronnego
(dupleksu) ........................................................................................................275
Usuwanie zacięć w automatycznym podajniku dokumentów (ADF) ................278

Zamawianie nowych materiałów eksploatacyjnych ..........................................................280

12 Zarządzanie urządzeniem wielofunkcyjnym i jego konserwacja

Strony informacyjne ...........................................................................................................................282

Strona pokazowa ..............................................................................................................282

xii

PLWW

background image

Strona użycia ....................................................................................................................282
Strona konfiguracji ............................................................................................................282
Strona stanu materiałów eksploatacyjnych (HP LaserJet 3390/3392 all-in-one) ..............284
Strona konfiguracji sieci ....................................................................................................286
Dzienniki i raporty faksu ....................................................................................................286

HP ToolboxFX ...................................................................................................................................287

Aby wyświetlić program HP ToolboxFX ............................................................................287
Stan ..................................................................................................................................288

Dziennik zdarzeń ..............................................................................................288

Alarmy ...............................................................................................................................289

Ustawianie alarmów stanu ...............................................................................289
Ustawianie alarmów e-mail ..............................................................................289

Faks ..................................................................................................................................290

Zadania faksowania .........................................................................................290
Książka telefoniczna faksu ...............................................................................290
Dziennik wysłanych faksów ..............................................................................292
Dziennik odebranych faksów ...........................................................................292

Pomoc ...............................................................................................................................292
Ustawienia systemu ..........................................................................................................294

Informacje o urządzeniu ...................................................................................294
Obsługa papieru ...............................................................................................295
Jakość wydruku ................................................................................................295
Typy papieru ....................................................................................................295
Ustawienia systemu .........................................................................................297
Usługi ...............................................................................................................297
Odpytywanie urządzenia ..................................................................................297

Ustawienia drukowania .....................................................................................................297

Drukowanie ......................................................................................................297
PCL 5e .............................................................................................................298
PostScript .........................................................................................................298

Ustawienia sieciowe .........................................................................................................298

Konfiguruj urządzenie (Macintosh) (Mac OS X V10.3 i Mac OS X V10.4) ........................................299
Wbudowany serwer internetowy .......................................................................................................300

Funkcje .............................................................................................................................300

Zarządzanie materiałami eksploatacyjnymi .......................................................................................301

Sprawdzanie stanu i zamawianie materiałów eksploatacyjnych (dotyczy tylko
HP LaserJet 3390/3392 all-in-one) ...................................................................................301

Aby sprawdzić stan materiałów eksploatacyjnych za pomocą panelu
sterowania ........................................................................................................301
Sprawdzanie stanu materiałów eksploatacyjnych za pomocą programu
HP ToolboxFX ..................................................................................................301

Przechowywanie materiałów eksploatacyjnych ................................................................302
Wymiana i utylizacja materiałów eksploatacyjnych ..........................................................302
Polityka firmy HP odnośnie materiałów eksploatacyjnych innych producentów ...............302

Ponowne konfigurowanie urządzenia w przypadku instalacji materiałów
eksploatacyjnych innego producenta (HP LaserJet 3390/3392 all-in-
one) ..................................................................................................................302

Gorąca linia HP do zapobiegania fałszerstwom ...............................................................303

Czyszczenie urządzenia wielofunkcyjnego .......................................................................................304

Czyszczenie części zewnętrznych ....................................................................................304

PLWW

xiii

background image

Jak wyczyścić szybę skanera i biały wałek dociskowy (HP LaserJet 3050 all-in-
one) ...................................................................................................................................304
Aby oczyścić szybę skanera (HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 all-in-one) ..................305
Aby wyczyścić spód pokrywy (HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 all-in-one) .................306
Czyszczenie zespołu rolki pobierającej automatycznego podajnika dokumentów (ADF)
(HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 all-in-one) ................................................................307
Czyszczenie ścieżki papieru .............................................................................................310

Aby oczyścić ścieżkę papieru za pomocą programu HP ToolboxFX ...............310
Aby oczyścić ścieżkę papieru z panelu sterowania urządzenia .......................311

Wymiana kasety drukującej ...............................................................................................................312
Wymiana automatycznego podajnika dokumentów (ADF) w urządzeniu HP LaserJet 3390/3392
all-in-one ............................................................................................................................................314
Wymiana zespołu rolki pobierającej automatycznego podajnika dokumentów (ADF) i ramienia
ładowania (HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 all-in-one) ...............................................................316

13 Rozwiązywanie problemów

Lista kontrolna rozwiązywania problemów ........................................................................................321
Usuwanie zacięć materiałów .............................................................................................................326

Przyczyny zacięć ..............................................................................................................326
Wskazówki pozwalające uniknąć zacięć ..........................................................................326
Miejsca występowania zacięć ...........................................................................................327
Obszar kasety drukującej .................................................................................................327
Podajniki wejściowe (HP LaserJet 3050/3052/3055 all-in-one) ........................................329
Podajniki wejściowe (HP LaserJet 3390/3392 all-in-one) .................................................330
Pojemnik wyjściowy ..........................................................................................................333
Prosta ścieżka odbioru (HP LaserJet 3390/3392 all-in-one) ............................................333
Ścieżka automatycznego drukowania dwustronnego (dupleksu) (HP LaserJet
3390/3392 all-in-one) ........................................................................................................335
Zacięcia występują w automatycznym podajniku dokumentów (ADF) .............................338

Komunikaty wyświetlane na panelu sterowania ................................................................................341

Komunikaty alarmowe i ostrzegawcze ..............................................................................341

Tabele komunikatów alarmowych i ostrzegawczych ........................................341

Komunikaty o błędach krytycznych ...................................................................................349

Tabele komunikatów o błędach krytycznych ....................................................349

Problemy z drukowaniem ..................................................................................................................352

Problemy z jakością druku ................................................................................................352

Poprawianie jakości druku ...............................................................................352

Opis ustawień jakości wydruku ........................................................352

Aby czasowo zmienić ustawienia jakości
drukowania ......................................................................352
Zmiana ustawień jakości druku dla wszystkich
przyszłych zadań .............................................................352

Identyfikacja i usuwanie usterek drukowania ...................................................353

Lista kontrolna jakości wydruku .......................................................353
Ogólne zagadnienia dotyczące jakości drukowania ........................353

Problemy związane z obsługą materiałów ........................................................................358

Wskazówki dotyczące materiałów drukarskich ................................................358
Rozwiązywanie problemów z materiałami drukarskimi ....................................359

Problemy z wydajnością ...................................................................................................360

Problemy związane z faksowaniem ..................................................................................................362

xiv

PLWW

background image

Problemy związane z odbieraniem faksów .......................................................................362
Problemy związane z wysyłaniem faksów ........................................................................364
Problemy związane z połączeniem głosowym ..................................................................366
Problemy związane z obsługą materiałów ........................................................................367
Problemy z wydajnością ...................................................................................................368

Problemy z kopiowaniem ..................................................................................................................369

Zapobieganie problemom .................................................................................................369
Problemy z obrazem .........................................................................................................369
Problemy związane z obsługą materiałów ........................................................................370
Problemy z wydajnością ...................................................................................................372

Problemy ze skanowaniem ...............................................................................................................373

Rozwiązywanie problemów ze skanowaniem obrazów ....................................................373
Problemy z jakością skanowania ......................................................................................375

Zapobieganie problemom ................................................................................375
Rozwiązywanie problemów z jakością skanowania .........................................375

Problemy z siecią ..............................................................................................................................377

Sprawdzanie, czy urządzenie wielofunkcyjne jest włączone i w trybie online ..................377
Rozwiązywanie problemów w komunikacji z siecią ..........................................................377

Problemy z wyświetlaczem panelu sterowania .................................................................................379
Problemy ze zszywaczem (HP LaserJet 3392 all-in-one) .................................................................379
Rozwiązywanie problemów z błędami języka PostScript (PS) ..........................................................380
Rozwiązywanie typowych problemów z systemem Macintosh .........................................................380

Problemy dotyczące systemów Mac OS X V10.3 i Mac OS X V10.4 ...............................380

Narzędzia do rozwiązywania problemów ..........................................................................................383

Raporty i strony urządzenia wielofunkcyjnego ..................................................................383

Strona pokazowa .............................................................................................383
Strona konfiguracji ...........................................................................................383
Strona stanu materiałów eksploatacyjnych (HP LaserJet 3390/3392 all-in-
one) ..................................................................................................................383

Raporty faksów .................................................................................................................384

Rejestr czynności faksu ...................................................................................385
Raport połączeń faksu .....................................................................................385
Raport książki telefonicznej ..............................................................................385
Raport kodów bilingowych ...............................................................................386

HP ToolboxFX ..................................................................................................................386

Aby wyświetlić program HP ToolboxFX ...........................................................386
Karta Rozwiązywanie problemów ....................................................................386

Menu Obsługa ..................................................................................................................388

Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych ............................................388
Czyszczenie ścieżki papieru ............................................................................388
Śledzenie z wykorzystaniem protokołu T.30 ....................................................389
Wydruki archiwalne ..........................................................................................389

Załącznik A Wyposażenie dodatkowe, informacje na temat składania zamówień

Materiały eksploatacyjne ...................................................................................................................391
Pamięć (HP LaserJet 3390/3392 all-in-one) .....................................................................................392
Przewody i interfejsy .........................................................................................................................392
Wyposażenie dodatkowe do obsługi papieru (HP LaserJet 3390 all-in-one) ....................................392
Części wymieniane przez użytkownika .............................................................................................393
Papier i inne materiały drukarskie .....................................................................................................393

PLWW

xv

background image

Dokumentacja uzupełniająca ............................................................................................................395

Załącznik B Serwis i pomoc techniczna

Oświadczenie o ograniczonej gwarancji firmy Hewlett-Packard .......................................................398
Oświadczenie o ograniczonej gwarancji na kasety drukujące ..........................................................400
Dostępność usług pomocy i wsparcia ...............................................................................................401
Centrum Serwisowe HP ....................................................................................................................401
Serwis sprzętu ...................................................................................................................................402
Rozszerzona gwarancja ....................................................................................................................402
Wskazówki dotyczące ponownego pakowania drukarki ....................................................................404

Załącznik C Specyfikacje urządzenia wielofunkcyjnego

Specyfikacje fizyczne ........................................................................................................................406
Specyfikacje elektryczne ...................................................................................................................406
Pobór mocy .......................................................................................................................................407
Specyfikacje środowiskowe ...............................................................................................................407
Emisja dźwięku ..................................................................................................................................408

Załącznik D Informacje dotyczące przepisów

Zgodność z normami FCC ................................................................................................................410
Program ochrony środowiska ............................................................................................................411

Ochrona środowiska .........................................................................................................411
Wytwarzanie ozonu ..........................................................................................................411
Pobór mocy .......................................................................................................................411
Materiały eksploatacyjne do drukarki HP LaserJet ...........................................................413
Nederlands .......................................................................................................................414
Taiwan ..............................................................................................................................415
Pozbywanie się zużytego sprzętu przez użytkowników indywidualnych z gospodarstw
domowych w Unii Europejskiej .........................................................................................415
Arkusz danych o bezpieczeństwie materiałów .................................................................415
Więcej informacji ...............................................................................................................415

Ustawa o ochronie abonentów telefonicznych (Stany Zjednoczone) ................................................417
Wymagania IC CS-03 ........................................................................................................................418
Deklaracja telekomunikacyjna dla krajów/regionów Unii Europejskiej ..............................................419
Deklaracje telekomunikacyjne Nowej Zelandii ..................................................................................419
Deklaracja zgodności (HP LaserJet 3390, 3392, 3055 i 3050) .........................................................420
Deklaracja zgodności (HP LaserJet 3052) ........................................................................................421
Oświadczenia dotyczące bezpieczeństwa dla określonych krajów/regionów ...................................422

Laser safety statement .....................................................................................................422
Canadian DOC statement .................................................................................................422
Korean EMI statement ......................................................................................................422
Finnish laser statement .....................................................................................................423

Słownik .............................................................................................................................................................425

Indeks.................................................................................................................................................................429

xvi

PLWW

background image

1