HP LaserJet 3050 All in One Printer - Materiały i karty o niestandardowych formatach

background image

Materiały i karty o niestandardowych formatach

Większą liczbę arkuszy należy umieszczać w głównym podajniku wejściowym. Aby uzyskać informacje
dotyczące obsługiwanych formatów, zobacz sekcję

Gramatury i formaty obsługiwanych materiałów

.

OSTROŻNIE

Przed włożeniem arkuszy do podajnika należy upewnić się, że nie są one ze sobą

sklejone.