HP LaserJet 3050 All in One Printer - Aby drukować dwustronnie w trybie ręcznym (HP LaserJet 3390/3392 all-in-one)

background image

Aby drukować dwustronnie w trybie ręcznym (HP LaserJet 3390/3392 all-in-one)

1.

Włóż do jednego z podajników tyle papieru, aby wystarczyło go na całe zlecenie druku. Jeżeli
używasz papieru specjalnego, na przykład papieru firmowego, załaduj go następująco:

W podajniku 1 załaduj papier firmowy wierzchnią stroną do góry i dolną krawędzią skierowaną
do drukarki.

W przypadku pozostałych podajników załaduj papier firmowy wierzchnią stroną do góry
i górną krawędzią skierowaną w głąb podajnika.

OSTROŻNIE

Nie wkładaj papieru, który ma gramaturę większą niż 105 g/m

2

(28 funtów,

papier typu bond). Może to doprowadzić do zacięcia się papieru.

2.

Otwórz sterownik drukarki (zobacz

Uzyskiwanie dostępu do sterowników drukarek

).

3.

Na karcie Wykończenie wybierz opcję Druk na dwóch stronach (ręcznie).

4.

Kliknij przycisk OK.

5.

Wyślij zlecenia drukowania do produktu.

6.

Przejdź do urządzenia. Wyjmij niezadrukowany papier z podajnika 1. Wydrukowany stos włóż do
podajnika określonego na panelu sterowania.
Załaduj papier zadrukowaną stroną do góry i dolną
krawędzią w kierunku urządzenia. Przed ponownym podaniem stosu wydruków do drukowania
drugiej połowy zadania wykonaj instrukcje wyświetlone w oknie podręcznym.

7.

Na wyświetlaczu panelu sterowania może pojawić się monit z prośbą o naciśnięcie przycisku
w celu kontynuacji.

PLWW

Korzystanie z funkcji sterownika drukarki w systemie Windows

57