HP LaserJet 3050 All in One Printer - Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu papieru

background image

Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu papieru

Istnieje możliwość wydrukowania kilku stron na pojedynczym arkuszu papieru. Funkcja ta jest dostępna
w niektórych sterownikach i umożliwia tanie wykonywanie wydruków roboczych.

Aby wydrukować kilka stron na jednym arkuszu papieru, należy w sterowniku poszukać opcji Układ lub
Strony na arkuszu (opcja ta nazywana jest niekiedy drukowaniem 2-krotnym, 4-krotnym lub n-krotnym).

Aby wydrukować wiele stron na pojedynczym arkuszu papieru

1.

Otwórz sterownik drukarki (zobacz

Uzyskiwanie dostępu do sterowników drukarek

).

2.

Kliknij kartę Wykończenie.

3.

W sekcji Opcje dokumentu wybierz liczbę stron, które chcesz wydrukować na każdym arkuszu
(1, 2, 4, 6, 9 lub 16).

4.

Jeżeli liczba stron jest większa niż 1, wybierz właściwe opcje dla Drukuj ramki stron oraz
Kolejność stron.

Kliknij opcję Drukuj obramowania stron, jeżeli chcesz wydrukować obramowanie wokół
każdej strony na arkuszu.

Kliknij opcję Kolejność stron, aby wybrać kolejność i sposób rozmieszczenia stron
na arkuszu.

5.

Kliknij przycisk OK. Po wykonaniu powyższych czynności produkt jest skonfigurowany
do drukowania zgodnie z wybraną liczbą stron na pojedynczym arkuszu.