HP LaserJet 3050 All in One Printer - Ustawianie niestandardowego formatu papieru w sterowniku drukarki

background image

Ustawianie niestandardowego formatu papieru w sterowniku

drukarki

Aby ustawić nietypowy format papieru

1.

Otwórz sterownik drukarki (zobacz

Uzyskiwanie dostępu do sterowników drukarek

).

2.

Na karcie Papier lub Papier/Jakość kliknij opcję Niestandardowy.

3.

W oknie Niestandardowy format papieru wpisz nazwę nietypowego formatu papieru.

4.

Wpisz długość i szerokość dla formatu papieru. Jeżeli wpisany rozmiar jest zbyt mały lub zbyt duży,
sterownik automatycznie dostosowuje format zgodnie z minimalną lub maksymalną dopuszczalną
wartością.

5.

Jeżeli jest to konieczne, kliknij odpowiedni przycisk w celu zmiany jednostek (milimetry lub cale).

6.

Kliknij przycisk Zapisz.

7.

Kliknij przycisk Zamknij. Po wykonaniu powyższych czynności produkt jest skonfigurowany
do drukowania dokumentu na papierze o wybranym nietypowym formacie. Zapisana nazwa
pojawia się na liście formatów papieru, a zapisany format może być wykorzystany ponownie.