HP LaserJet 3050 All in One Printer - Inne sposoby konfiguracji faksu

background image

Inne sposoby konfiguracji faksu

Istnieje możliwość odbierania faksów na urządzeniu wielofunkcyjnym lub na komputerze. Standardowo
faksy przychodzące do urządzenia są odbierane automatycznie. Jednak w przypadku zmiany urządzeń
podłączonych do tej samej linii telefonicznej, co urządzenie wielofunkcyjne, należy zmienić również
sposób odbierania przez urządzenie przychodzących faksów. Aby uzyskać instrukcje, zobacz sekcję

Ustawianie trybu odbierania

.

Aby zarządzać faksami przesyłanymi do urządzenia, należy postępować zgodnie z procedurami
zawartymi w niniejszej sekcji.