HP LaserJet 3050 All in One Printer - Podłączanie urządzenia wielofunkcyjnego do linii telefonicznej (HP LaserJet 3390/3392 all-in-one)

background image

Podłączanie urządzenia wielofunkcyjnego do linii telefonicznej

(HP LaserJet 3390/3392 all-in-one)

Aby podłączyć urządzenie do gniazdka obsługującego dwie linie telefoniczne

Poniższe czynności umożliwiają podłączenie urządzenia do pojedynczego lub rozgałęzionego gniazdka
telefonicznego w przypadku posiadania osobnych linii do połączeń faksowych i głosowych.

1.

Jeśli do gniazdka podłączony jest przewód telefoniczny, odłącz go.

2.

Jeśli nie posiadasz gniazdka telefonicznego z wbudowanym rozgałęźnikiem, podłącz do niego
zewnętrzny rozgałęźnik typu "linia 1/linia 2" (nie jest dostarczany wraz z urządzeniem
wielofunkcyjnym HP LaserJet).

Uwaga

W handlu dostępne są dwa rodzaje rozgałęźników: Rozgałęźniki równoległe

(zwane także rozgałęźnikami typu "T") umożliwiają podłączenie do jednego gniazdka,
obsługującego jedną linię telefoniczną (jeden numer telefonu), dwóch przewodów
telefonicznych. Rozgałęźniki typu linia1/linia2 umożliwiają podłączenie do jednego
gniazdka, obsługującego dwie linie telefoniczne (dwa różne numery telefonów), dwóch
przewodów telefonicznych.

Uwaga

Nie wszystkie rozgałęźniki są zgodne z tym urządzeniem i nie we wszystkich

krajach/regionach ich stosowanie jest dozwolone.

3.

Odszukaj porty faksu z tyłu urządzenia wielofunkcyjnego.

PLWW

Inne sposoby konfiguracji faksu

117

background image

4.

Podłącz jeden koniec przewodu dostarczonego wraz z urządzeniem do portu „linia” oznaczonego
symbolem „L”.

Uwaga

Aby urządzenie wielofunkcyjnie działało poprawnie, należy użyć przewodu

telefonicznego, który został dostarczony wraz z urządzeniem wielofunkcyjnym.

5.

Podłącz drugi koniec przewodu faksowego do umieszczonego w gniazdku rozgałęźnika, po stronie
faksu.

Uwaga

Jeśli nie wiesz, z której strony rozgałęźnika podłączona jest linia faksowa, podłącz

aparat telefoniczny do jednego z gniazdek i wybierz numer faksu. Jeśli usłyszysz sygnał zajętości
linii, aparat jest podłączony do linii faksowej. Jeśli usłyszysz sygnał dzwonienia, aparat jest
podłączony do linii telefonicznej.

Jeśli do linii telefonicznej mają być podłączone dodatkowe urządzenia (na przykład telefon, automat
zgłoszeniowy lub urządzenie do identyfikacji abonenta wywołującego), zapoznaj się z sekcją

Podłączanie dodatkowych urządzeń

.

W przypadku gdy do linii telefonicznej nie będą podłączane dodatkowe urządzenia, przejdź do sekcji

Określanie ustawień faksu

.

118

Rozdział 6 Faks

PLWW