HP LaserJet 3050 All in One Printer - Wysyłanie faksu przez wybranie numeru za pomocą telefonu wewnętrznego

background image

Aby wysłać faks przez wybranie numeru za pomocą telefonu wewnętrznego

Uwaga

Telefon musi być podłączony do portu „telefon” (oznaczonego symbolem telefonu).

1.

Włóż dokument do automatycznego podajnika dokumentów (ADF).

Uwaga

Przy wysyłaniu faksu za pomocą telefonu wewnętrznego nie można używać

skanera płaskiego (HP LaserJet 3055/3390/3392 all-in-one).

2.

Podnieś słuchawkę telefonu podłączonego do tej samej linii, co urządzenie. Wprowadź numer
faksu, używając klawiatury numerycznej telefonu.

3.

Po zgłoszeniu się odbiorcy poproś go o uruchomienie faksu.

4.

Po usłyszeniu sygnału faksu naciśnij przycisk

Uruchom faks

, poczekaj na pojawienie się

komunikatu Łączenie na wyświetlaczu panelu sterowania, po czym odłóż słuchawkę.