HP LaserJet 3050 All in One Printer - Podłączanie dodatkowych urządzeń

background image

Podłączanie dodatkowych urządzeń

W zależności od konfiguracji linii telefonicznych, razem z urządzeniem wielofunkcyjnym HP LaserJet
można podłączać do linii telefonicznej dodatkowe urządzenia.

Ogólna zasada mówi, że do jednej linii telefonicznej nie należy podłączać więcej niż trzech urządzeń.
Jeśli do jednej linii telefonicznej będzie podłączonych więcej urządzeń, jedno lub kilka z nich może nie
wykryć połączenia przychodzącego. W takim przypadku należy odłączyć jedno lub kilka urządzeń.

Uwaga

Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet nie zastępuje modemu komputerowego. Nie

może ono pełnić roli modemu wysyłającego lub odbierającego wiadomości poczty elektronicznej,
łączącego użytkownika z siecią Internet lub komunikującego się z innymi komputerami.